Marketing-mix w działalności usługowej na przykładzie Łąckiego Banku Spółdzielczego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Kosal, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-07-04T11:39:22Z
dc.date.available 2018-07-04T11:39:22Z
dc.date.issued 2010-09-21 19:20:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10425
dc.description.abstract Niniejsza praca przedstawia wykorzystanie marketingu-mix w działalności usługowej na przykładzie Łąckiego Banku Spółdzielczego. Celem opracowania jest ukazanie sposobów w jakie małe banki spółdzielcze, poprzez odpowiednie zastosowanie narzędzi marketingowych, rozpowszechniają swoją markę, sprzedają produkty oraz przyciągają nowych klientów. Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny i stanowi podłoże dla dalszych rozważań zawartych w pracy. Omówione w nim zostały różne sposoby definiowania marketingu, klasyfikacja rodzajów oraz specyfika marketingu usług finansowych. Rozdział drugi przedstawia podstawowe elementy marketingu – mix stosowanego przez banki. W tej części pracy ukazany został cykl życia produktu, polityka cenowa oraz kanały dystrybucji usług bankowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na rolę działań promocyjnych przyczyniających się do pozyskiwania nowych kontrahentów i udział kadry pracowniczej w podnoszeniu jakości obsługi klientów. Rozdział trzeci zawiera zasady funkcjonowania całego sektora banków spółdzielczych w Polsce oraz szczegółową charakterystykę Łąckiego Banku Spółdzielczego. Rozdział czwarty opiera się na przeprowadzonej analizie empirycznej w odniesieniu do kwestii opisanych we wcześniejszych częściach niniejszej pracy. Za przykład dobrego wykorzystywania narzędzi marketingu – mix posłużył Łącki Bank Spółdzielczy, który dzięki sprawnym akcjom promocyjnym może konkurować z dużymi bankami komercyjnymi. Praca została napisana w oparciu o cytowaną literaturę i regulaminy wewnętrzne Łąckiego Banku Spółdzielczego. Łącki Bank Spółdzielczy, pomimo niewielkiego obszaru działania, może skutecznie rywalizować o klientów z dużymi bankami komercyjnymi. Na jego korzyść przemawiają bowiem niskie ceny oferowanych usług, bezpośrednie kanały dystrybucji produktów, stosowanie różnorodnych narzędzi promocji oraz udział wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników w rozpowszechnianiu wizerunku banku. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject usługi pl
dc.subject bank spółdzielczy pl
dc.subject Łącki Bank Spółdzielczy pl
dc.subject narzędzia strategii marketingowych pl
dc.subject promocja pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.title Marketing-mix w działalności usługowej na przykładzie Łąckiego Banku Spółdzielczego pl
dc.title.alternative Marketing-mix in service activities of a cooperative bank - Łącki Bank Spółdzielczy case study pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-03-09T12:11:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info