Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w latach 2006-2009

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Łatka, Renata
dc.date.accessioned 2018-07-04T12:13:08Z
dc.date.available 2018-07-04T12:13:08Z
dc.date.issued 2010-09-20 18:28:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10427
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki dotyczącej bezrobocia osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim oraz ukazanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu w latach 2006 - 2009. Hipotezy badawcze związane z celem niniejszej pracy wynikają z często przytaczanych w prasie i usłyszanych w telewizji problemów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych: • osoby niepełnosprawne są dyskryminowane przez pracodawców na rynku pracy, • osoby niepełnosprawne zajmują stanowiska niższe niż osoby sprawne o podobnych kwalifikacjach, • osoby niepełnosprawne mają ograniczony dostęp do edukacji, przez co ich poziom wykształcenia jest niższy w porównaniu z osobami sprawnymi. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny. Rozdział pierwszy opisuje istotę, funkcjonowanie i podział rynku pracy. W rozdziale drugim ujęto rozważania teoretyczne dotyczące prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce oraz systemy wspierania zatrudnienia tych osób, jak również przedstawiono podmioty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Dwa kolejne rozdziały mają charakter empiryczny. Rozdział trzeci przedstawia ogólną charakterystykę badanego regionu oraz dotyczy szczegółowej analizy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Powiecie nowosądeckim w latach 2006-2009. Charakteryzuje on grupy szczególnie zagrożone bezrobociem i ukazuje kształtowanie się ich struktury w badanym okresie. Rozdział czwarty koncentruje się natomiast na formach łagodzenia skutków bezrobocia oraz sposobach przeciwdziałania bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych, które realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu dla Powiatu Nowosądeckiego w latach 2006 - 2009. Przy pisaniu pracy wykorzystana została literatura przedmiotu, akty prawne oraz dane statystyczne dotyczące poziomu i struktury bezrobocia w powiecie nowosądeckim uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu. Podsumowując rozważania zawarte w niniejszej pracy należy stwierdzić, że hipotezy badawcze będące jej założeniami nie znalazły potwierdzenia w analizowanym powiecie nowosądeckim. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject osoby niepełnosprawne pl
dc.subject Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu pl
dc.subject przeciwdziałanie bezrobociu pl
dc.subject aktywność zawodowa pl
dc.subject rynek pracy pl
dc.title Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w latach 2006-2009 pl
dc.title.alternative Economic activity of people with disabilities in Nowy Sacz County, 2006-2009 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-03-09T12:11:57Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info