Przedsiębiorczość mieszkańców Gminy Pleśna w latach 2004-2009

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ustupski, Janusz
dc.contributor.author Słomka, Rafał
dc.date.accessioned 2018-07-09T11:08:13Z
dc.date.available 2018-07-09T11:08:13Z
dc.date.issued 2010-09-19 09:56:19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10442
dc.description.abstract W pracy postanowiono przybliżyć temat przedsiębiorczości przede wszystkim na terenach wiejskich z przytoczeniem terenu Gminy Pleśna. Wskazanie głównych gałęzi gospodarki lokalnej, na których rozwoju wymienionych wyżej form aktywności skupiają się mieszkańcy. Następnie postarano się określić jakie formy przedsiębiorczości prowadzenia działalności gospodarczej są przez nich stosowane i na czym one polegają. Kolejne rozdziały pracy skupiają się na zbadaniu poziomu przedsiębiorczości na terenie Gminy Pleśna, na wskazaniu mocnych i słabych stron mających wpływ na poziom działalności gospodarczej na tym obszarze, a także na działaniach Władz Samorządowych które mają wpływ na wielkość przedsiębiorczości w tej Gminie. W pracy za cel postawiono, potwierdzenie lub obalenie trzech hipotez, na temat osiągania stopnia rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Pleśna, pomiędzy latami 2004 a 2007. Pierwsza z hipotez dotyczy obszarów gospodarki lokalnej, na jakie kładzie się największy nacisk na badanym terenie. Jej treść brzmi następująco: Zakłada się, że przedsiębiorczość w Gminie Pleśna będzie się rozwijać w oparciu o zakłady działające w branży usługowej, ze szczególnym wskazaniem na agroturystyczne i budowlane. Druga hipoteza koncentruje się natomiast na zagadnieniu stymulacji przedsiębiorczości przez organy władzy samorządowej na obszarze im podlegającym. Przyjmuje się, że Samorząd Lokalny podejmuje działania sprzyjające wzrostowi inwestycji w Gminie Pleśna poprzez organizowanie szkoleń, indywidualnych konsultacji, publikowanie materiałów na temat przedsiębiorczości oraz tworzenie zachęt dla inwestorów. Kolejna hipoteza określa skutki prowadzenia polityki gospodarczej, na terenie Gmina Pleśna czyli utrzymujący się poziom przedsiębiorczości, stopień zaawansowania w realizowaniu nowych inwestycji, spadek bezrobocia, osiąganie lepszej jakości życia. Metody badawcze stosowane w pracy: ∙ analiza dokumentów pochodzących z Urzędu Gminy Pleśna: w tym Rejestr Ewidencji Działalności Gospodarczej, który jest jawny, Strategia Rozwoju Gminy Pleśna, ∙ wywiady i rozmowy z pracownikami: Urzędu Gminy, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, - wywiady z prowadzącymi przedsiębiorstwa na terenie Gminy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorczość pl
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject samorząd gminny pl
dc.subject gospodarka lokalna pl
dc.subject gmina Pleśna pl
dc.title Przedsiębiorczość mieszkańców Gminy Pleśna w latach 2004-2009 pl
dc.title.alternative The Entrepreneurship of the Plesna Commune Population in 2004-2009 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2018-03-09T12:35:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info