Polityka celna w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Nowak, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-07-09T11:21:43Z
dc.date.available 2018-07-09T11:21:43Z
dc.date.issued 2010-09-20 17:50:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10444
dc.description.abstract W pracy zaprezentowano jak krok po kroku Polska musiała zmieniać swoje przepisy by dostosować prawo celne do prawodawstwa unijnego. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólną charakterystykę wspólnej polityki celnej. Opisano kiedy została wprowadzona polityka celna w Unii Europejskiej, jakie były jej podstawy prawne oraz jakie zmiany przepisów celnych musiała Polska wprowadzić do swojego prawa celnego. W drugim rozdziale zaprezentowano jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej jako cel integracji gospodarczej. Opisano na czym polegają i jakie są zasady swobodnego przepływu towarów oraz regulacje prawne dotyczące przepływu towarów. Trzeci rozdział pracy jest poświęcony wspólnej taryfie celnej i wymianie handlowej Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Przedstawiono w nim regulacje prawne dotyczące tej kwestii, wyjaśniono czym jest wspólna taryfa celna. W pracy wykorzystano analizę tekstu jako podstawową metodę badawczą. Dotyczyła ona przede wszystkim prawodawstwa Unii Europejskiej oraz dostosowań Polski w tej dziedzinie. W pracy przeprowadzono analizę wszystkich procedur starając się udowodnić, że wejście Polski do Wspólnoty było decyzją słuszną, która przyniosła ze sobą wiele korzystnych zmian. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przepisy prawne pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject polityka celna pl
dc.subject prawo celne pl
dc.subject integracja gospodarcza pl
dc.subject jednolity rynek wewnętrzny pl
dc.subject wymiana handlowa pl
dc.title Polityka celna w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Customs policy In Poland after accession to the European Union pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-03-09T12:53:04Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info