Wizja państwa według prawicy we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matyja, Rafał
dc.contributor.author Kamiński, Paweł
dc.date.accessioned 2018-07-10T12:46:57Z
dc.date.available 2018-07-10T12:46:57Z
dc.date.issued 2010-09-20 14:11:48
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10458
dc.description.abstract W przedstawionej pracy starano się pokazać prawicę w wybranych krajach Europy Zachodniej z kilku perspektyw. Perspektywy te (historyczna, polityczna, filozoficzna i socjologiczna) miały pozwolić na wyciągnięcie „wspólnego mianownika” konserwatyzmu czy – biorąc pod uwagę wyłącznie polityczny wymiar – „prawicowości”. Nie jest to zadanie proste, a w przypadku prób wyciągnięcia bardziej złożonych i szczegółowych wniosków, zapewne niemożliwe. Dzieje się tak między innymi z powodu szeregu czynników charakterystycznych wyłącznie dla jednego kraju, a nie występujących już w kolejnych. Najlepszym przykładem jest choćby Wielka Brytania, gdzie brak tam radykalnego Oświecenia, który w kontynentalnej Europie zdefiniował relacje państwo – Kościół, czy choćby Niemcy – zjednoczone dopiero w 1871 roku. Tezą, która jest weryfikowalna we wszystkich badanych krajach jest państwowa antytetyczność konserwatyzmu zarówno wobec socjalizmu jak i liberalizmu. Obala to pewien mit o konserwatyzmie jako doktrynie z założenia będącej w defensywie i ustępującej na rzecz „postępu”. Podstawa pracy opiera się na konflikcie o wizję państwa. Spór ten opiera się głównie na podziale na „lewicę” i „prawicę”. Wartość tego podziału jest widoczna nie tylko w polityce - słowa te bowiem wyszły w pewnym czasie poza krąg mówienia o sprawach stricte politycznych. Lewicowe i prawicowe mogą być dziś: sztuka, reżyser, film, dziennikarze, gazety czy po prostu ludzkie poglądy. Podsumowując, dyskutować o sensowności statutu pojęciowego „lewicy” i „prawicy” można na wielu poziomach, tak samo jak na temat konserwatyzmu. Tak samo jak Legutko wyróżnia „trzy konserwatyzmy”, tak samo znaczeń prawicy i lewicy będzie kilka, jako że są to pojęcia „nie reprezentujące treści niezmiennych i ustalonych raz na zawsze”. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Państwo pl
dc.subject wizja państwa pl
dc.subject filozofia pl
dc.subject socjologia pl
dc.subject polityka pl
dc.subject historia pl
dc.subject prawica pl
dc.subject lewica pl
dc.title Wizja państwa według prawicy we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii pl
dc.title.alternative The vision of the state according to the righ-wing parties in France, Spain, Germany and Great Britain pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-03-09T12:35:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info