Rola kobiet we współczesnym zarządzaniu w organizacji na przykładzie Urzędu Miejskiego w Radomiu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Felczak, Joanna
dc.contributor.author Gac, Agnieszka
dc.date.accessioned 2019-11-18T08:35:27Z
dc.date.available 2019-11-18T08:35:27Z
dc.date.issued 2019-11-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10542
dc.description.abstract Praca dotyczy sytuacji kobiet we współczesnym zarządzaniu, na przykładzie Urzędu Miejskiego w Radomiu i ma na celu zaprezentowanie znaczenia ról społecznych kobiet w sferze rodzinnej, publicznej, a przede wszystkim zawodowej. Opracowanie zawiera przegląd wybranych stanowisk socjologów i psychologów odnoszących się do kwestii feministycznych. Wiedza teoretyczna była punktem wyjścia do badań empirycznych realizowanych przez autorkę na przykładzie badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników Urzędu, gdzie przeważającą kadrę stanowią kobiety, natomiast stanowiska kierownicze zajmują głównie mężczyźni. Udział kobiet w zarządzaniu stale wzrasta, ale nadal jest zbyt niski w stosunku do społecznych oczekiwań. pl
dc.description.abstract The thesis with revers to the situation of women in contemporary managent by the example of the Radom City Counailand aims at seting forth meaning of women's social roles in family, public and abore all profesional life. The study embraces an overview of selected positions of sociologists and physiologists on feminist issues. Theoretical knowledge was a starting point for the empirical research conducted by the author on the basis of the surreys carried out amongst the employeees of the Radom City Council where the predominant part of the staff are women and the management positions are mainly held by men. The participation of women in management has been surging constantly, yet it is still too low on comparison to social expectations. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject stereotyp pl
dc.subject kobieta pl
dc.subject lider pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject dyskryminacja pl
dc.subject feminizacja pl
dc.subject stereotype pl
dc.subject woman pl
dc.subject leader pl
dc.subject management pl
dc.subject discrimination pl
dc.subject feminisation pl
dc.title Rola kobiet we współczesnym zarządzaniu w organizacji na przykładzie Urzędu Miejskiego w Radomiu pl
dc.title.alternative The role of women in the contemporary managing the organisation by the example of the Radom City Council pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info