Lean Management jako współczesna metodyka zarządzania produkcją na przykładzie wybranych przedsiębiorstw

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dancewicz, Bożena
dc.contributor.author Kalinowski, Robert
dc.date.accessioned 2019-11-18T08:45:48Z
dc.date.available 2019-11-18T08:45:48Z
dc.date.issued 2019-11-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10543
dc.description.abstract Lean Management jako metodyka zarządzania przynosi znaczne korzyści dla przedsiębiorstw, m.in wzrost wydajności i efektywności pracy, redukcję przestojów w cyklu produkcyjnym, minimalizację kosztów produkcji. Ułatwia także zarządzanie produkcją, zwiększa poziom motywacji pracowników oraz powoduje wzrost jakości produktów i usług. Badania zostały przeprowadzone osobiście przez autora pracy w formie wywiadu ustrukturyzowanego w przedsiębiorstwie przemysłu kolejowego oraz przedsiębiorstwie przemysłu chemicznego. Głównym celem pracy było zbadanie jakie korzyści dla każdego z tych przedsiębiorstw płyną ze stosowania metod i technik zarządzania Lean Management, w jakim stopniu są one użyteczne, jaki mają wpływ na wyniki tych przedsiębiorstw, a także czy pozytywnie wpływają na pracowników w nich zatrudnionych oraz czy ułatwiają zarządzanie produkcją. Przeprowadzone badania pokazują, że metodyka Lean Management korzystnie wpływa na produkcję, powoduje wzrost wydajności pracy i pozytywnie wpływa na zarządzanie produkcją. Ponadto powoduje wzrost jakości wytwarzanych produktów, obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jest metodyką elastycznie dostosowującą się do wymagań rynku i klienta. pl
dc.description.abstract Lean Management as a management methodology brings significant profits for businesses including increasing of efficiency and productivity, reduction stoppage at manufacturing cycle, minimalization of production costs. Additionally, it facilitates production management, boosts the level of employee motivation and causes the increase of products and services quality. The research was carried out personally by the author of the paper in the form of a structured interview in the railway industry and a chemical industry company. The main objective of these activities was to examine what benefits for each of these companies come from the usage of Lean Management methods and techniques, determination of the usefulness level, how they affect the results of these companies and whether they have a positive impact on employees and whether they facilitate production management. The conducted research shows that Lean Management has a positive impact on production, causes growth of work efficiency and positively affects production management. Furthermore, it causes an increase in the quality of manufactured products, reduces the operating costs and is a methodology that flexibly adapts to market and customer requirements. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject funkcje zarządzania pl
dc.subject Lean Management pl
dc.subject metodyka pl
dc.subject metoda pl
dc.subject technika pl
dc.subject management pl
dc.subject management functions pl
dc.subject methodology pl
dc.subject method pl
dc.subject technique pl
dc.title Lean Management jako współczesna metodyka zarządzania produkcją na przykładzie wybranych przedsiębiorstw pl
dc.title.alternative Lean Management as a modern production management methodology on the example of selected companies pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info