Promotion and analysis in the development of restaurant business: the case of a steakhouse restaurant in Kazahstan

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jasieński, Michał pl
dc.contributor.author Zhansultan, Alima
dc.date.accessioned 2019-11-18T11:14:28Z
dc.date.available 2019-11-18T11:14:28Z
dc.date.issued 2019-11-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10550
dc.description.abstract The restaurant business was always among profitable enterprises all over the time. Annually people spend around $1 billion on eating out. Kazakhstan is no exception when it comes to fancy restaurants and good eating places. It is very important for restaurants that they are well organized and pursue their values in order to maintain good client base and be profitable. There are many different aspects that need to considered before opening a restaurant. Among them are qualified personnel, verified suppliers, creative interior and many others. Nowadays, steakhouses become very popular among middle and high income class customers. It is a place that focuses on meat dishes that came to our country from American culture. CRUDO steakhouse, GoodBeef steakhouse are examples of Almaty finest places. I analyze the operations of full life cycle of restaurant business in Almaty, from registration of the enterprise to its operation, marketing channels and costs, through marketing concepts such as SWOT Analysis, Porter’s 5 forces and marketing 4 Ps. The main objective is to analyze all components of restaurant business in Kazakhstani market using the example of the CRUDO steakhouse. en
dc.description.abstract Dla restauracji jest bardzo ważnym, aby były dobrze zorganizowane i realizowały swoje wartości, aby utrzymać dobrą bazę klientów i przynosić zyski. Istnieje wiele różnych aspektów, które należy rozważyć przed otwarciem restauracji. Należą do nich wykwalifikowana kadra, sprawdzeni dostawcy, kreatywne wnętrze i wiele innych. W dzisiejszych czasach restauracje typu steakhouse stają się bardzo popularne wśród klientów o średnich i wysokich dochodach. Jest to miejsce, które koncentruje się na potrawach mięsnych, pochdzących z kultury amerykańskiej. Steakhouse CRUDO, steakhouse GoodBeef to przykłady najlepszych miejsc w Ałmaty. Zamierzam przeanalizować działalność pełnego cyklu życia restauracji w Almaty, od rejestracji przedsiębiorstwa do jego działalności, kanałów marketingowych i kosztów. Analiza zostanie przeprowadzona z użyciem koncepcjych marketingowe, takich jak analiza SWOT, 5 sił Portera i marketing 4 Ps. Głównym celem jest analiza wszystkich składników działalności restauracyjnej na rynku kazachskim na przykładzie steakhouse CRUDO. pl
dc.language.iso en pl
dc.rights open access pl
dc.subject steakhouse restaurant pl
dc.subject analysis pl
dc.subject promotion pl
dc.subject business model pl
dc.subject innovation pl
dc.subject restauracja typu steakhouse pl
dc.subject analiza pl
dc.subject promocja pl
dc.subject model biznesowy pl
dc.subject innowacje pl
dc.title Promotion and analysis in the development of restaurant business: the case of a steakhouse restaurant in Kazahstan pl
dc.title.alternative Promocja i analiza w rozwijaniu działalności restauracyjnej: przykład restauracji typu "steakhouse" w Kazachstanie pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info