Managing personnel behavior in the organization

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zhumartova, Rufina
dc.date.accessioned 2019-11-18T11:21:30Z
dc.date.available 2019-11-18T11:21:30Z
dc.date.issued 2019-11-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10551
dc.description.abstract Personnel management is recognized as one of the most important spheres of the organization's life, which can improve its efficiency. the concept of "personnel management" is considered in a fairly wide range: from the economic-statistical to the philosophical-psychological. The Personnel management of employees is determined by the organization's development strategy and is an integral part of the organization's reputation and staff competence. Nowadays, personnel management is one of the strategic directions of enterprise development, aimed at providing all areas of the organizations' vital activity with highly qualified and motivated employees, creating a creative workforce capable of changes, development, and renewal. The formation of a market economy in Kazakhstan creates the conditions under which the importance of the human factor in production, in business increases: the knowledge, experience, skills of employees became the main source of efficiency and competitiveness of business organizations. In my graduation work, I am going to analyze the management of personnel behavior using comparative analyzes, specially compiled questionnaires for personnel, assessing the organizational behavior of personnel and resolving social and psychological conflicts and based on the results obtained, to develop a program of non-material incentives for the organization's personnel. en
dc.description.abstract Zarządzanie personelem jest uznawane za jedną z najważniejszych sfer życia organizacji, która może poprawić jej efektywność. pojęcie "zarządzania personelem" jest rozpatrywane w dość szerokim zakresie: od ekonomiczno-statystycznego do filozoficzno-psychologicznego. Zarządzanie personelem pracowników jest określane przez strategię rozwoju organizacji i stanowi integralną część reputacji organizacji i jej kompetencji. W dzisiejszych czasach zarządzanie personelem jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju przedsiębiorczości, którego celem jest zapewnienie wszystkim obszarom działalności istotnej działalności wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, tworząc kreatywną siłę roboczą zdolną do zmian, rozwoju i odnowy. Kształtowanie się gospodarki rynkowej w Kazachstanie stwarza warunki, w których znaczenie czynnika ludzkiego w produkcji, w biznesie wzrasta: wiedza, doświadczenie, umiejętności pracowników stały się głównym źródłem wydajności i konkurencyjności organizacji biznesowych. W mojej pracy dyplomowej zamierzam przeanalizować zarządzanie zachowaniami personelu za pomocą analiz porównawczych, specjalnie opracowane kwestionariusze dla personelu, oceniając zachowania organizacyjne personelu i rozwiązywanie konfliktów społecznych i psychologicznych oraz w oparciu o uzyskane wyniki, w celu opracowania programu -materialne zachęty dla personelu organizacji. pl
dc.language.iso en pl
dc.rights open access pl
dc.subject organization pl
dc.subject personnel management pl
dc.subject employees pl
dc.subject analyze pl
dc.subject incentives pl
dc.subject organizacja pl
dc.subject zarządzanie personelem pl
dc.subject pracownicy pl
dc.subject analiza pl
dc.subject zachęty pl
dc.title Managing personnel behavior in the organization pl
dc.title.alternative Zarządzanie zachowaniem personelu w organizacji pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info