Struktura osobowości u młodzieży doświadczającej potraumatycznego wzrostu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta pl
dc.contributor.author Kafel, Tomasz
dc.date.accessioned 2019-11-23T10:04:15Z
dc.date.available 2019-11-23T10:04:15Z
dc.date.issued 2019-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10553
dc.description.abstract Przedstawiona praca badawcza łączy teorię z empirią. Badania przeprowadzone zostały by określić strukturę osobowości u osób doznających osobowego - potraumatycznego wzrostu. Przebadano 126 osób w wieku od 15 do 18 lat, z których 120 zakwalifikowano do dalszych analiz. w badaniu wykorzystano; Kwestionariusz Osobowego Wzrostu KOW – 27 wersja D/M Niny Ogińskiej – Bulik, Pięcioczynnikowy Inwentarz Osobowości NEO – PI – R autorstwa P. T. Costy, Jr. i R. R McCrae oraz Arkusz personalny własnej konstrukcji. Przeprowadzone analizy psychologiczne oraz statystyczne nakierowały na następujące wnioski. Młodzież prezentująca wyższy poziom osobowego wzrostu charakteryzuje się wyższym poziomem Ekstrawertyczności oraz Ugodowości. Zauważalne zmiany w kontekście doświadczenia traumy, młodzież referuje w obszarze kontaktów interpersonalnych, doceniania życia oraz percepcji siebie. Neurotyczność badanych nie jest modyfikatorem poziomu osobowego wzrostu. pl
dc.description.abstract The present thesis combines theory and practice based on empiric research. The study was conducted to define personality structure of the adolescents experiencing the posttraumatic growth. 126 volunteers were examined (15 – 18 years old), 120 of whom were accepted for further analyses. The research tools included: Kwestionariusz Osobowego Wzrostu KOW – 27 D/M by Nina Ogińska-Bulik, Pięcioczynnikowy Inwentarz Osobowości NEO – PI – R by P. T. Costa, Jr. i R. R McCrae, and a self-constructed survey. On the basis of the statistical and psychological analysis, the following conclusions can be drawn. The adolescents who demonstrate a higher level of posttraumatic growth are characterized by a higher level of Extroversion and Agreeableness. The study showed that the trauma-induced changes among the examined adolescents influence their social contacts, life appreciation, and self-image. The level of Neuroticism does not modify the level of posttraumatic growth. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject osobowość pl
dc.subject trauma pl
dc.subject wzrost potraumatyczny pl
dc.subject młodzież pl
dc.subject personality pl
dc.subject trauma pl
dc.subject posttraumatic growth pl
dc.subject adolescents pl
dc.title Struktura osobowości u młodzieży doświadczającej potraumatycznego wzrostu pl
dc.title.alternative The personality structure of the adolescents experiencing the posttraumatic growth pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info