Rola i znaczenie marketingu w branży medycznej na przykładzie firmy HearUSA

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lizak, Jadwiga pl
dc.contributor.author Likus, Ewelina
dc.date.accessioned 2019-11-23T10:54:41Z
dc.date.available 2019-11-23T10:54:41Z
dc.date.issued 2019-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10556
dc.description.abstract Podstawowym problemem badawczym w niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy i jakie działania marketingowe mają wpływ na wzrost sprzedaży aparatów słuchowych przez firmę HearUSA? W pracy przeprowadzono zarówno badania wtórne jak i pierwotne. Badania pierwotne: badanie ankietowe przeprowadzone wśród 594 osób – pracowników firmy HearUSA (metoda – sondaż; technika – ankieta internetowa); badanie fokusowe (Zogniskowany wywiad grupowy) – 10 osób powyżej 70 roku życia, osoby nie będące pacjentami HearUSA w Lisle, Illinois, USA; wywiad bezpośredni z pracownikiem, Doktor Audiologii Janet Preston, ElkGroveVillage, Illinois, USA. Na podstawie badań pierwotnych oraz wtórnych można potwierdzić, że działania marketingowe odgrywają znaczącą rolę w sprzedaży aparatów słuchowych. Przeprowadzone badania potwierdzają skuteczność i kluczową rolę w generowaniu zysków. Polityka marketingu w firmie HearUSA wymaga jeszcze korekty. Najbardziej efektywnym narzędziem marketingowym są programy edukacyjne. Badanie fokusowe wykazało, że reklama telewizyjna nie jest dla firmy HearUSA najskuteczniejszym narzędziem promocji aparatów słuchowych. pl
dc.description.abstract The primary focus of this dissertation is to answer the question, "Does marketing have an impact on increasing sales of hearing aids and if so what type of marketing methods are most effective, based on research done at HearUSA, a hearing aid provider?" This study uses both primary and secondary research sources. The primary sources include a poll based on 594 HearUSA employees using a survey method technique in the form of an internet based questionnaire. Focus group interviews were also conducted with 10 persons over the age of 70, none of whom were current or past customers of the HearUSA facility in Lisle, IL, USA. Dr. Janet Preston, a Doctor of Audiology from Elk Grove Village, IL, USA was also interviewed on the subject. Based on the primary and secondary research, the question of whether marketing actions play a major role in hearing aid sales increases was yes. Research studies confirm the effectiveness of marketing and its role in facilitating sales gains. HearUSA marketing policies still have room for improvement. The single most effective marketing tool was found to be educational programs. Focus group interviews indicated that television commercials promoting hearing aids are not an effective marketing tool for HearUSA. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject marketing pl
dc.subject marketing usług pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject rynek usług medycznych pl
dc.subject services marketing pl
dc.subject healthcare market pl
dc.title Rola i znaczenie marketingu w branży medycznej na przykładzie firmy HearUSA pl
dc.title.alternative The Importance of marketing in the medical industry, a case study of HearUSA pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info