Analiza i ocena jakości usług świadczonych przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową w oparciu o metodę Servqual

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sidor, Maria pl
dc.contributor.author Majchrzak, Ewelina
dc.date.accessioned 2019-11-23T11:02:05Z
dc.date.available 2019-11-23T11:02:05Z
dc.date.issued 2019-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10557
dc.description.abstract Praca magisterska prezentuje wyniki badań dotyczących pomiaru jakości usług świadczonych przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową. Celem pracy było zbadanie jakości usług TSM i zidentyfikowanie obszarów, w których powinno się przeprowadzić działania usprawniające. Badanie zostało przeprowadzone od listopada 2015 do stycznia 2016 na grupie 100 mieszkańców TSM z wykorzystaniem metody Servqual. Porównano poziom realizacji usługi z jej oczekiwaniem. Stwierdzono, że oczekiwania klientów były wyższe od jakości postrzeganej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najważniejsze działania naprawcze powinno się podjąć w obszarze niezawodności usług i kompetencji. pl
dc.description.abstract Master's thesis presents the results of studies measuring the quality of services provided by Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. The aim of this study was to examine the quality of TSM services and to identify areas in which you should carry out improvement actions. The survey was conducted from November 2015 to January 2016 on a group of 100 TSM residents using the method Servqual. Survey compared the level people expectation to the level of its completion. It was found that customer expectations were higher than the perceived quality. Based on the study it can be concluded that the most important corrective action should be taken in the area of service reliability and competence. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject jakość usług pl
dc.subject jakość oczekiwana pl
dc.subject jakość postrzegana pl
dc.subject Servqual pl
dc.subject service quality pl
dc.subject expected quality pl
dc.subject perceived quality pl
dc.title Analiza i ocena jakości usług świadczonych przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową w oparciu o metodę Servqual pl
dc.title.alternative Analysis and evaluation of the quality of services provided by the Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa based on the method Servqual pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info