Zachowania zaradcze a typ osobowości A lub B u młodzieży

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta pl
dc.contributor.author Porębska, Joanna
dc.date.accessioned 2019-11-23T15:18:38Z
dc.date.available 2019-11-23T15:18:38Z
dc.date.issued 2019-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10561
dc.description.abstract Prezentowana praca ma charakter teoretyczny i empiryczny. Badania przeprowadzono w celu poszukiwania powiązań występujących między radzeniem sobie ze stresem a posiadanym typem osobowości A lub B. Badaniami objęto 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 16 do 17 lat. W badaniu skorzystano z następujących testów psychologicznych: Skala typu A/B - wersja DM - TAB N. Ogińska-Bulik i Z. Juczyński, Wielowymiarowy Kwestionariusz do pomiaru Radzenia Sobie ze stresem C. S. Carvera, M. F. Scheiera, J. K. Weintrauba, Kwestionariusz Radzenia sobie w Sytuacjach Stresowych N. S. Endlera, J. D. A. Parkera oraz Arkusz Personalny własnej konstrukcji. Dokonanie analiz statystycznych oraz psychologicznych zebranego materiału emiprycznego przyczyniło się do powstania takich oto wniosków końcowych. Młodzież z osobowością typu A preferuje emocjonalne sposoby radzenia sobie ze stresem. Natomiast młodziez z osobowością typu B charakteryzuje styl skoncentrowany na zadaniu. Ponadto mają oni tendencję do dostrzegania pozytywnych stron w napotkanych trudnościach. pl
dc.description.abstract The presented thesis is both theoretical and empirical. The research was carried out to discern the relationships occurring between coping with stress and the possessed personality Type A or B. The research was done on 120 upper secondary school students, aged 16 to 17 years. In the research the following psychological tests were used: Scale type A/B - TAB by N. Ogińska-Bulik and Z. Juczyński, Multiphasic Inventory Measuring Coping with Stress by C. S. Carver, M. F. Scheier, J. K. Weintraub, Coping Inventory for Stressful Situations by N. S. Endler, J. D. A. Parker and The personal Questionnaire constructed by the autor of the thesis. Making a statistical and psychological analysis of the collected empirical material helped to draw such conclusions. Young people with Type A personality prefer emotional ways of coping with stress. In contrast, young people with Type B personality are characterized by the style task-oriented and tend to perceive the positive aspects of the encountered difficulties. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject stres pl
dc.subject radzenie sobie ze stresem pl
dc.subject osobowość Typu A i Typu B pl
dc.subject stress pl
dc.subject coping with stress pl
dc.subject personality Type A and Type B pl
dc.title Zachowania zaradcze a typ osobowości A lub B u młodzieży pl
dc.title.alternative Coping with stress versus personality types A or B amoung the adolescents pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info