Siła bezsilnych. Pacyfizm w Europie i w Polsce po II wojnie światowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mędzelowski, Tadeusz pl
dc.contributor.author Małecka, Agnieszka
dc.date.accessioned 2019-11-25T12:29:34Z
dc.date.available 2019-11-25T12:29:34Z
dc.date.issued 2019-11-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10573
dc.description.abstract Praca magisterska pt. „Siła bezsilnych. Pacyfizm w Europie i w Polsce po II wojnie światowej”, napisana pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Mędzelowskiego, traktuje o zjawisku pacyfizmu w kontekście politycznym oraz ideologicznym. Przedstawiona zostaje typologia pacyfizmu oraz filozoficzne projekty pacyfistyczne. Podjęte zostaje zagadnienie przejawów działalności pacyfistycznej w Polsce - działalność Stowarzyszenia Objector, Ruchu Wolność i Pokój, Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Przedstawione są również dążenia pokojowe w chrześcijaństwie oraz stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego wobec pacyfizmu. Pracę kończy postawienie pytania, czy pacyfizm jako zbiór poglądów i konkretna postawa aksjologiczna, może być drogowskazem w polityce. pl
dc.description.abstract Master thesis "Power of the powerless. Pacifism in Europe and Poland after World War II ", written under the direction of dr hab. Tadeusz Mędzelowski, treats the phenomenon of pacifism in a political and ideological context. The typology of pacifism and philosophical pacifist projects is presented. The issue of the manifestations of pacifist activity in Poland - the activities of the Association Objector, Movement of Freedom and Peace, the Association of European Culture (SEC). There are also peaceful aspirations in Christianity and the position of the Roman Catholic Church against pacifism. Work ends the question of whether pacifism as a set of views and a specific axiological stance can be a signpost in politics. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject pacyfizm pl
dc.subject prawo pl
dc.subject polityka pl
dc.subject ideologia pl
dc.subject program pl
dc.subject armia pl
dc.subject filozofia pl
dc.subject pacifism pl
dc.subject law pl
dc.subject policy pl
dc.subject ideology pl
dc.subject program pl
dc.subject army pl
dc.subject philosophy pl
dc.title Siła bezsilnych. Pacyfizm w Europie i w Polsce po II wojnie światowej pl
dc.title.alternative Force of powerless. Pacifism in Europe and Poland after World War II pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info