Filozofia Kaizen w percepcji przyszłych menedżerów

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej pl
dc.contributor.author Szkwarek, Natalia
dc.date.accessioned 2019-11-25T13:46:59Z
dc.date.available 2019-11-25T13:46:59Z
dc.date.issued 2019-11-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10582
dc.description.abstract Celem badawczym prezentowanej pracy jest poznanie opinii studentów kierunku Zarządzania, dotyczących ich przekonań oraz wiedzy na temat zasad TQM i możliwości ich implementacji w przedsiębiorstwie jak i życiu zawodowym. Badania przeprowadzone zostały na celowo wybranej grupie, za pomocą sondażu diagnostycznego. Studenci biorący udział w badaniu byli zapewnieni o ich pełnej anonimowości. Udzielone przez respondentów odpowiedzi pozwoliły potwierdzić lub zaprzeczyć stawianym hipotezom. Ankietowani zgodnie potwierdzili, iż planują swoją dalszą karierę zawodową w kierunku menedżerskim. Jednoznacznie wyrazili również przekonanie, iż stosowanie zasad TQM jest słuszne i przynosi wymierne korzyści na coraz bardziej konkurencyjnym rynku produktów i usług. Jedno z pytań zadanych studentom nawiązuje do szerszego spektrum postrzegania filozofii Kaizen, a mianowicie czy możemy ją zastosować planując własną ścieżkę rozwoju. Również w tym przypadku ankietowani potwierdzili, że zakres przytoczonej filozofii jest znacznie szerszy aniżeli samo ujęcie rynkowe. Wiedza zdobyta podczas przeprowadzonych badań pozwala mieć nadzieję, iż percepcja przyszłych menedżerów zmierza w pożądanym kierunku, co pozwoli nam - konsumentom cieszyć się wyrobami coraz wyższej jakości. pl
dc.description.abstract The aim of the following study is to interview Faculty of Management students about their beliefs and the knowledge of TQM principles and possibilities of their implementation in the company as well as professional life. The study was conducted with a chosen group by the means of a diagnostic survey. Students participating in the study were ensured about the full anonymity. They received the questionnaire in the paper version The results allowed to confirm or contradict the hypothesis. The answers were unequivocal. The respondents confirmed that they were planning their further professional career in management. It was also emphasized that applying TQM principles is justifiable and beneficial as far as more and more competitive market of products and services is concerned. One of questions referred to the Kaizen philosophy, whether it could be profitable during the planning their own career development. The respondents without hesitation stated that the scope of this theory is much wider than the market meaning. The acquired knowledge lets us hope that the perception of future managers is heading in right direction what will let us - consumers enjoy better quality products. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject Kaizen pl
dc.subject TQM pl
dc.subject menadżer pl
dc.subject sukces pl
dc.subject kariera pl
dc.subject konkurencja pl
dc.subject zasoby ludzkie pl
dc.subject quality management pl
dc.subject manager pl
dc.subject success pl
dc.subject career pl
dc.subject competition pl
dc.subject human resources pl
dc.title Filozofia Kaizen w percepcji przyszłych menedżerów pl
dc.title.alternative Kaizen philosophy in the perception of future managers pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info