Czy Internet jest matnią, a ludzie rybami?

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kołodziej, Marian
dc.contributor.other Mędzelowski, Tadeusz
dc.date.accessioned 2021-09-27T11:22:58Z
dc.date.available 2021-09-27T11:22:58Z
dc.date.issued 2021-09-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10614
dc.description.abstract Człowiek przybywający z małej miejscowości do dużego miasta może czuć się zagubiony. W tym zagubieniu jest permanentnie narażony na dokonywanie złych wyborów, które potem mogą negatywnie rzutować na całe jego życie. W pracy postawiono hipotezę, że ludzie migrujący z mniejszych do większych miejscowości są bardziej narażeni na niebezpieczeństwa wynikające z użytkowania Internetu. Do zebrania danych użyto narzędzia „Formularze Google”. Analizy przeprowadzonej w ten sposób ankiety dokonano za pomocą tabel przestawnych programu „Excel” (Aneks). Wzięto pod uwagę takie czynniki, jak wychowanie, miejsce dorastania i zamieszkania, życie w samotności i życie w związku, ale w poczuciu samotności, a następnie poddano rozważaniom zachowania użytkowników sieci oraz ich podejście do zagadnień związanych z bezpieczeństwem własnym oraz dzieci. Oprócz wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w pracy wykorzystane zostały także doświadczenia zawodowe autora. pl
dc.description.abstract A person moving from a small town to a big city may feel lost. Living with such a feeling makes them permanently exposed to making bad choices that can later negatively affect their whole life. The paper hypothesizes that people migrating from smaller to larger towns are more exposed to the dangers of using the Internet. The data analysed in the text was collected with The Google Forms tool. The analysis of the survey carried out in this way was made using the "Excel" pivot tables (Annex). The factors such as upbringing, place of growing up and living, living in loneliness and life in a relationship, but in a sense of loneliness, were taken into account, and then the behavior of network users and their treatment of issues related to their own safety and children were considered. In his work, the author used the knowledge and skills acquired during his studies at the National-Louis University College of Business, as well as his own professional experience. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject zachowania w sieci pl
dc.subject bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci pl
dc.subject migranci wewnętrzni pl
dc.subject myślenie życzeniowe pl
dc.subject ankieta internetowa pl
dc.subject online behavior pl
dc.subject online security and threats pl
dc.subject internal migrants pl
dc.subject wishful thinking pl
dc.subject online survey pl
dc.title Czy Internet jest matnią, a ludzie rybami? pl
dc.title.alternative Is the Internet a snare and people are fish? pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info