Znaczenie komunikacji w zarządzaniu placówką oświatową na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Płk Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pustułka, Anna
dc.contributor.other Mędzelowski, Tadeusz
dc.date.accessioned 2022-07-22T13:20:57Z
dc.date.available 2022-07-22T13:20:57Z
dc.date.issued 2022-07-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10653
dc.description.abstract Proces komunikowania się jest podstawowym element zarządzania zasobami ludzkimi, a jego głównym celem jest tworzenie dobrych relacji między ludźmi. Głównym problemem badawczym niniejszej pracy jest określenie jaki wpływ na zarządzanie placówką oświatową ma komunikacja między dyrektorem, a pozostałymi organami szkoły. Poszukując odpowiedzi na to pytanie w pracy przedstawione zostało ujęcie problemu w literaturze przedmiotu oraz przeprowadzone zostały badania wśród członków społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy. Wykorzystanie techniki wywiadu indywidualnego miało na celu uzyskanie informacji, jaki wpływ na zarządzanie placówką oświatową ma komunikacja, z punktu widzenia osoby zarządzającej. Kolejnym źródłem informacji na temat wpływu komunikacji na proces zarządzania placówką oświatową były odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach ankiet przygotowanych dla pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. Zgromadzone wyniki badań potwierdzają istotę procesu komunikacji i budowania właściwych relacji między organami społeczności szkolnej w procesie zarządzania szkołą jako organizacją. Skuteczna komunikacja stanowi podstawę funkcjonowania placówki oświatowej, gdzie wymiana informacji pomiędzy członkami jej organów, wpływa na indywidualny rozwój jednostek oraz efektywność i jakość pracy szkoły. pl
dc.description.abstract This study examines the role of the effective communication process as an important tool in human resources management. This study investigates how communication between the principal and other school authorities affects the management of an educational institution. To answer this question, we begin by taking a closer look at the problem in the literature and by conducting a survey among the members of the school community of the Rev. Colonel Tadeusz Dłubacz Primary School in Moszczenica. In this study, an interview technique was used to obtain information on the impact of information on the management communication of an educational institution from the perspective of the manager. Additional, answers given in questionnaires prepared for school staff, students and their parents were an additional source of information. The results of the analysis confirm the importance of the process of communication and building appropriate relations between the school community members in the process of school management as an organisation. The effective communication is the foundation for the educational institution's functioning, in which the exchange of information between the members of its governing bodies influences the individual development of individuals and the effectiveness and quality of the school's work. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject komunikacja pl
dc.subject komunikacja wewnętrzna pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject placówka oświatowa pl
dc.subject communication pl
dc.subject internal communication pl
dc.subject management pl
dc.subject educational institution pl
dc.title Znaczenie komunikacji w zarządzaniu placówką oświatową na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Płk Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy pl
dc.title.alternative The importance of communication in the management of an educational institution on the example of the Prelate Tadeusz Dłubacz Primary School in Moszczenica pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info