Analiza ilości i przyczyny przestępstw „na wnuczka” w latach 2018-2020 w oparciu o dane statystyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sacha, Łukasz
dc.contributor.other Mędzelowski, Tadeusz
dc.date.accessioned 2022-07-22T13:42:36Z
dc.date.available 2022-07-22T13:42:36Z
dc.date.issued 2022-07-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10656
dc.description.abstract Niniejsza praca ukazuje zjawisko przestępstwa „na wnuczka” w latach 2018 – 2020 w oparciu o dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W różnych publikacjach występują różne pojęcia przestępstwa „na wnuczka”, nie miej jednak wszystkie są do siebie podobne. Można wyróżnić między innymi przestępstwa „na policjanta”, „na prokuratora”. Społeczeństwo polskie starzej się, wyłudzanie pieniędzy od osób starszych nie traci na popularności. Marginalizację problemów osób starszych wykorzystują oszuści dla własnych celów aby wzbogacić się czyimś kosztem. Za pomocą metody „na wnuczka”, „na policjanta” oraz „na prokuratora” oszuści wykorzystując łatwowierność, pragnienie bycia potrzebnym, opieki nad rodziną i zaufanie do autorytetu doprowadzają swoje ofiary do powierzenia im oszczędności życia. Na oszustwa najbardziej narażeni są ludzie mieszkający samotnie, bez rodziny oraz w podeszłym wieku. Ludzie w podeszłym wieku najczęściej nie zdają sobie sprawy z zagrożenia i z typową dla siebie otwartością chętnie nawiązują kontakty z obcymi. Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy lub kosztowności obcym osobom ani policjantom. pl
dc.description.abstract This work shows the phenomenon of the "granddaughter" crime in 2018-2020 based on the data of District Police in Krakow. In various publications there are different concepts of the "granddaughter" crime, however, they are all similar to each other. We can distinguish, inter alia, crimes "against the policeman", "against the prosecutor". The Polish society is getting older, extorting money from the elderly people is still popular. The marginalization of this problem is used by fraudsters for their own purposes to enrich themselves at someone's expense. Using the "granddaughter", "policeman" and "prosecutor" methods, fraudsters take advantage of credulity, the desire to be useful, taking care of the family and trust in authority and lead their victims to give them life savings. People who live alone, without a family and in the elderly age are most at risk of being scammed. Elderly people are most often unaware of the threat and are eager to establish contacts with strangers with their usual openness. The police will never ask you to transfer money or valuables to strangers or police officers. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject osoby starsze pl
dc.subject oszuści pl
dc.subject łatwowierność pl
dc.subject pieniądze pl
dc.subject zaufanie pl
dc.subject pokrzywdzony pl
dc.subject podejrzany pl
dc.subject elderly people pl
dc.subject frauds pl
dc.subject credulity pl
dc.subject money pl
dc.subject trust pl
dc.subject aggrieved person pl
dc.subject suspect pl
dc.title Analiza ilości i przyczyny przestępstw „na wnuczka” w latach 2018-2020 w oparciu o dane statystyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pl
dc.title.alternative Analysis of the number and causes of The „grandchild” crimes in 2018-2020 based on statistical data of Dictrict Police in Krakow pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info