Housematica - aplikacja do konfigurowania oraz zarządzania nieruchomościami

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wróbel, Adam
dc.contributor.other Przybycień, Krzysztof
dc.date.accessioned 2022-07-26T07:45:45Z
dc.date.available 2022-07-26T07:45:45Z
dc.date.issued 2022-07-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10664
dc.description.abstract Według danych statystycznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny z roku na rok zwiększa się popyt na nieruchomości. W przeważającej ilości przypadków, kupujący po zakupie mieszkania przeprowadzają jego modyfikacje dodając lub usuwając ścianki działowe. Taka operacja wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania na zasiedlenie danej nieruchomości. Z myślą o takich osobach w ramach niniejszej pracy inżynierskiej powstała aplikacja Housematica, która pozwala deweloperowi w łatwy sposób stworzyć konfigurator mieszkania, aby kupujący już na etapie jego wyboru mógł wybrać interesujący go układ ścianek działowych czy nawet wyposażenie nieruchomości. Aplikacja H została podzielona na dwie części, pierwsza z nich - panel klienta pozwala za pomocą intuicyjnego interfejsu stworzyć konfigurację mieszkania, korzystając z wizualizacji modelu mieszkania w przestrzeni 3D. Druga część aplikacji to panel administratora, który dostarcza nie tylko prosty formularz do tworzenia konfiguratorów, ale także szereg funkcjonalności jak: tworzenie zespołów, przeglądanie statystyk konfiguracji oraz praca na licencji. pl
dc.description.abstract According to statistical data published by the Central Statistical Office, the demand for real estate is growing year by year. In the majority of cases, buyers, after purchasing an apartment, modify it by adding or removing partitions. Such an operation is associated with an extended waiting time for the occupation of a given property. With such people in mind, as part of this engineering thesis, the Housematica application was created, which allows the developer to easily create an apartment configurator, so that the buyer can choose the layout of partition walls or even the equipment of the property at the stage of his selection. The H application has been divided into two parts, the first one - the customer panel allows you to create an apartment configuration using an intuitive interface, using the visualization of the apartment model in 3D space. The second part of the application is the admin panel, which provides not only a simple form for creating configurators, but also a number of functionalities such as creating teams, viewing configuration statistics and working under a license. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject konfigurator nieruchomości pl
dc.subject wizualizacje 3D pl
dc.subject ASP.NET Core pl
dc.subject wzorzec architektoniczny MVC pl
dc.subject Babylon.js pl
dc.subject real estate configurator pl
dc.subject 3D visualizations pl
dc.subject MVC architectural pattern pl
dc.title Housematica - aplikacja do konfigurowania oraz zarządzania nieruchomościami pl
dc.title.alternative Housematica - application for configuring and managing real estate pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info