Czynniki wpływające na pozycję Prezesa Rady Ministrów w Polsce po 1989 roku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matyja, Rafał
dc.contributor.author Król, Marek
dc.date.accessioned 2013-10-22T10:27:37Z
dc.date.available 2013-10-22T10:27:37Z
dc.date.issued 2009-10-14 15:42:31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1104
dc.description.abstract Prezes Rady Ministrów jest jedną z najważniejszych osób w polskim systemie politycznym. Ustrój w Polsce w największym stopniu zbliżony jest do systemów parlamentarno-gabinetowych, co jednoznacznie podkreśla nadrzędną funkcję Premiera w Polsce. Z tego też względu posiada on szereg kompetencji pozwalających mu sprawnie rządzić i administrować ogółem instytucji publicznych, składających się na szeroko rozumiany Rząd. Należy jednak pamiętać, iż pozycja Prezesa Rady Ministrów ewoluowała na przestrzeni lat, umacniając swoje kompetencje. W pracy skupiono się na czynnikach, które wpływają na pozycję Prezesa Rady Ministrów w polskim systemie politycznym. Zdając sobie sprawę z tego że, nie jesteśmy w stanie wyodrębnić wszystkich aspektów sprawowania urzędu Premiera, w pracy skupiłem się na trzech, moim zdaniem najważniejszych czynnikach: czynniki prawno-ustrojowe, do których zaliczono przepisy regulujące pracę Prezesa Rady Ministrów, jego cechy charakteru, konfliktowość oraz zaplecze polityczne. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject system polityczny pl
dc.subject Polska pl
dc.title Czynniki wpływające na pozycję Prezesa Rady Ministrów w Polsce po 1989 roku pl
dc.title.alternative Factors influencing the powers of The Prime Minister in Poland since 1989 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-10-20T08:48:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info