Stres w środowisku pracy a zachowania organizacyjne pracowników na przykładzie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Pinczer, Wiesława
dc.date.accessioned 2013-10-24T12:02:35Z
dc.date.available 2013-10-24T12:02:35Z
dc.date.issued 2010-11-15 21:03:00
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1143
dc.description.abstract Stres w środowisku pracy staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, ma niekwestionowany wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny na jakość wykonywanej przez nas pracy, jak i na zachowania organizacyjne pracowników. Badania przeprowadzone wśród pracowników administracyjnych Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i Sądu Okręgowego w Tarnowie pozwoliły zidentyfikować główne źródła stresu pracowników tak specyficznego urzędu, jakim jest sąd, ich wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz wskazać na sposoby radzenia sobie z nim. Wyniki badań pokazały jak trudne do przewidzenia są zarówno źródła stresu, jak i bezpośrednie na nie reakcje, które zależą od indywidualnego spojrzenia na każdą sytuację „trudną” i jej zdefiniowanie jako zagrożenie dla dobrostanu organizmu. Zastosowanie transakcyjnej teorii stresu Lazarusa i Folkman jako narzędzia analizy wyników badań, pokazało, jak różne mogą by spojrzenia pracowników na ten sam problem. Główny wniosek jaki nasuwa się po analizie wyników badań jest taki, że nie zawsze stresem jest to co wydaje się nim być, ale to co sami jako stresor zidentyfikujemy. pl
dc.description.abstract Work-related stress phenomenon is very common nowadays, and has unquestioned influence, both positive and negative, on the quality of work and organizational behaviour of employees. Survey carried out among administrative employees of District Courts in Nowy Sącz and Tarnów, let me define major sources of stress in such specific work environment, how it affects mental and physical health and how to cope with it. Figures of my research have confirmed, that sources of stress and direct reactions to it (which depend on what situation we personally consider hard or endangering our well-being) are extremely difficult to predict. Analyzing the figures with the aid of Lazarus and Folkman's Transactional Model of Stress has shown how various employees' opinions of the same matter can be. General conclusion, after analyzing the figures, is such that stress itself is not necessarily what it seems to be, but rather what we individually consider to be a stressor. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject stres pl
dc.subject środowisko pracy pl
dc.subject zachowania organizacyjne pl
dc.subject transakcyjna teoria stresu pl
dc.subject stress pl
dc.subject work environment pl
dc.subject organizational behaviour pl
dc.subject Lazarus and Folkman's Transactional Model of Stress pl
dc.title Stres w środowisku pracy a zachowania organizacyjne pracowników na przykładzie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i Tarnowie pl
dc.title.alternative How work - related stress influences employees' organizational behaviour exemplified by the District Courts in Nowy Sącz and Tarnów pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-10-23T10:46:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info