Zarządzanie zapasami jako istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Grupa Żywiec S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paliwoda-Matiolańska, Adriana
dc.contributor.author Obrzut, Sebastian
dc.date.accessioned 2013-11-05T08:56:42Z
dc.date.available 2013-11-05T08:56:42Z
dc.date.issued 2010-03-01 15:33:39
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1314
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest określenie stopnia skuteczności i przydatności funkcjonującego obecnie systemu zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Realizacja niniejszego celu będzie odbywać się w oparciu o charakterystykę czołowego przedsiębiorstwa z branży browarniczej - Grupy Żywiec S.A. W pracy tej podjęto próbę weryfikacji następującej hipotezy badawczej: Grupa Żywiec S.A. prowadzi skuteczną i efektywną politykę zarządzania zapasami. Weryfikacja powyższej hipotezy odbywać się będzie za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi badawczych. Głównym narzędziem badawczym wykorzystanym w niniejszej pracy będzie wywiad nieskategoryzowany, umożliwiający ocenę i analizę działań w zakresie gospodarowania zapasami przedsiębiorstwa. Dodatkowo w pracy wykorzystano proste zasady statystycznej prezentacji danych w postaci zestawień tabelarycznych i graficznych. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, opracowania internetowe oraz materiały udostępnione autorowi pracy w przedsiębiorstwie Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. Podsumowując, kluczem do sukcesu na bardzo konkurencyjnym rynku jest właściwie prowadzona polityka zarządzania zapasami. Sprawny system sterowania zapasami dają duże szanse na osiągnięcie pożądanego udziału w rynku oraz redukcję kosztów logistycznych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zapasami pl
dc.subject rozwój przedsiębiorstwa pl
dc.subject gospodarka zapasami pl
dc.subject logistyka pl
dc.title Zarządzanie zapasami jako istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Grupa Żywiec S.A. pl
dc.title.alternative The importance of inventory management in company based on Grupa Żywiec S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-04T15:19:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info