Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli jako narzędzie pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Handzel, Zbigniew
dc.contributor.author Siedlik, Sebastian
dc.date.accessioned 2013-11-05T10:09:31Z
dc.date.available 2013-11-05T10:09:31Z
dc.date.issued 2010-03-02 21:55:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1320
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK) jako narzędzia, dzięki któremu możliwa jest sprawna dystrybucja i kontrola pomocy dla obszarów wiejskich w postaci dopłat do rolnictwa. W pracy przedstawiono najnowszą technologię i rozwiązania teleinformatyczne, które wspomagają obsługę wniosków oraz realizację płatności dla rolników. Zakres systemu ZSZiK obejmuje około 1,4 mln gospodarstw rolnych, które na co dzień korzystają z wdrażanychprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programów unijnych i krajowych. Od początku działalności Agencji do dnia 30.11. 2009 r. dzięki systemowi ZSZiK wypłaciła beneficjentom 89,1 mld zł. Warto skupić się nad efektami wdrożonego systemu, pokazać skutki i możliwości działania omawianego systemu. Podsumowując, celem tej pracy było szczegółowe przedstawienie systemu ZSZiK i wskazanie na błędy popełnione podczas budowy tego systemu. Przedstawione zaniedbania często występują podczas projektowania dużych systemów informatycznych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości warto by było powierzyć realizację tak dużego projektu jednemu doświadczonemu wykonawcy. Odpowiednio wcześnie uregulować sferę prawną jak i odpolitycznić taki projekt. Warto by było zastanowić się nad tworzeniem kolejnej agencji rządowej obsługującej taki system. Powierzyć obsługę firmie specjalizującej się w danej dziedzinie, zatrudniającej wysokiej jakości specjalistów od strony technicznej i merytorycznej. Tak skonstruowana organizacja byłaby niezależna od sytuacji politycznej oraz posiadałaby wyszkolonych pracowników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza ryzyka pl
dc.subject rolnictwo pl
dc.subject zintegrowane systemy zarządzania pl
dc.subject zintegrowane systemy informatyczne pl
dc.subject systemy informatyczne pl
dc.subject Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK) pl
dc.title Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli jako narzędzie pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pl
dc.title.alternative Integrated Administration and Control System as Tool of Work of Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-04T15:19:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info