Rola giełdowych instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Galara, Paweł
dc.date.accessioned 2013-11-05T10:40:26Z
dc.date.available 2013-11-05T10:40:26Z
dc.date.issued 2010-03-02 20:43:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1326
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest charakterystyka roli jaką odgrywają giełdowe instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka związanego z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Giełdowe instrumenty pochodne, a więc kontrakty terminowe typu futures oraz opcje są szeroko dostępne polskim inwestorom dzięki powszechnemu dostępowi do rynku regulowanego (Warszawska Giełda Papierów Wartościowych oraz Warszawska Giełda Towarowa). W takiej sytuacji wielkość przedsiębiorstwa nie stanowi przeszkody w dostępie do tego typu instrumentów. Celem pracy jest wykazanie, że jednostka gospodarcza świadoma ryzyka związanego ze zmiennością otoczenia gospodarczego, którego jest częścią, może za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi zdecydowanie to ryzyko ograniczyć. Poszczególne części dotyczą innego rodzaju ryzyka, a więc kolejno: ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka zmiany cen akcji oraz ryzyka zmiany cen surowców. Jak starano się pokazać w tej pracy, jednostka gospodarcza, która działa w warunkach ryzyka finansowego i w żaden sposób się przed nim nie zabezpiecza, nie różni się niczym od osoby lub instytucji spekulującej na wzrost lub spadek danego waloru. Postępowanie takie należy uznać za mało rozsądne zwłaszcza, że polska gospodarka w coraz większym stopniu staje się częścią gospodarki światowej, gdzie praktyka zarządzania ryzykiem finansowym jest znacznie bardziej rozpowszechniona. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kontrakty terminowe pl
dc.subject opcje pl
dc.subject rynek finansowy pl
dc.subject zarządzanie ryzykiem finansowym pl
dc.subject futures pl
dc.title Rola giełdowych instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie pl
dc.title.alternative The role of stock exchange derivatives in reducing financial risk in companies pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-04T15:19:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info