Rola uczelni w mieście niemetropolitarnym w rozwijaniu inicjatyw i aktywności obywatelskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pawłowski, Krzysztof
dc.contributor.author Węgrzyński, Tadeusz
dc.contributor.author Sidor, Maria
dc.contributor.author Kołcz, Bogusław
dc.date.accessioned 2013-11-07T11:50:49Z
dc.date.available 2013-11-07T11:50:49Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego : praca zbiorowa. Pod red. J. Dietla i Z. Sapijaszki. Łódź : Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2009. - s. 231-245 pl
dc.identifier.isbn 978-83-925649-8-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1372
dc.description.abstract W artykule przedstawiono najważniejsze obszary dodatkowej działalności uczelni, która wykraczając poza statutowe ramy próbuje odgrywać rolę inspiratora aktywności studentów i obywateli miasta. Autorzy zaprezentowali kilka istotnych obszarów działań tj. aktywność studentów, imprezy kulturalno – oświatowe, przykładowo wybrane inne inicjatywy na rzecz młodzieży i środowiska lokalnego prowadzone przez WSB-NLU i Akademickie Liceum w Nowym Sączu. Wspomniane w artykule formy aktywności wpływają pośrednio i bezpośrednio na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a także inicjując nowe projekty, wywierają ważny wpływ nie tylko na rozwój uczelni, ale i całego regionu. pl
dc.description.abstract The paper presents the most important areas of additional activity of a higher education institution, which going beyond statutory frames tries to be an inspiration for students` and citizens` activity. The authors presented several significant areas of activity i.e. students` activity, cultural-educational events, chosen, as an example, other initiatives for the benefit of young people and local circles implemented by National-Louis University and Academic High School in Nowy Sacz. Mentioned in the paper types of activity directly and indirectly influence the development of civil society and also by initiating new projects they influence not only the development of higher institutions but also of the whole region. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject społeczeństwo obywatelskie pl
dc.subject wyższe szkoły biznesu pl
dc.subject sądeczanie pl
dc.subject Nowy Sącz pl
dc.subject aktywność studencka pl
dc.subject społeczności lokalne pl
dc.subject szkolnictwo średnie pl
dc.subject Miasteczko Multimedialne pl
dc.title Rola uczelni w mieście niemetropolitarnym w rozwijaniu inicjatyw i aktywności obywatelskiej pl
dc.title.alternative Higher education institution in a non-metropolitan city and its role in the development of initiatives and civil activity pl
dc.type bookPart pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info