Coaching w zarządzaniu zespołem

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radacki, Artur
dc.contributor.author Jasińska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2013-11-10T13:46:46Z
dc.date.available 2013-11-10T13:46:46Z
dc.date.issued 2010-03-30 21:45:19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1417
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest ukazanie korzyści płynących z metody coachingu w zarządzaniu zespołem. Dziedzina ta, gości w nauce i praktyce zarządzania od relatywnie krótkiego czasu. Oparta jest na procesie rozwoju i doskonalenia umiejętności pracownika przy pomocy drugiej osoby (coacha) poprzez obserwację, udzielanie obserwacji zwrotnych oraz trenowanie posiadanych jak również nowo nabytych umiejętności i zachowań interpersonalnych pracownika oraz całego zespołu. Coaching jest zatem wykorzystywany zarówno podczas motywowania, oceniania, delegowania i organizowania pracy jak również w innych procesach związanych z realizowaniem funkcji zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Głównym tematem badania, jest odpowiedź na pytanie: Jak coaching, prowadzony przez przełożonych wobec podwładnych, wpływa na ich poziom satysfakcji z pracy. Dodatkowo, chcemy dowiedzieć się czy stosowanie coachingu ma wpływ na odczuwany przez pracowników poziom motywacji i zaangażowania oraz czy zwiększa on ich szanse na szybszy rozwój zawodowy. Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu zostało wysłane do losowo wybranych uczestników portali społecznościowych GoldenLine i Profeo, zatrudnionych w minimum średniej wielkości firmach. Na 70 wysłanych ankiet odpowiedź przesłało 28 osób. Uzyskane w badaniu wyniki wyraźnie potwierdzają przydatność metody coachingu w pracy menedżera i dodatni jej wpływ na poziom satysfakcji pracowników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zespołem ludzkim pl
dc.subject coaching pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.title Coaching w zarządzaniu zespołem pl
dc.title.alternative Coaching in team management pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-10T11:32:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info