Diagnoza systemu motywacyjnego na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beliczyński, Jan
dc.contributor.author Bodzioch, Daria
dc.date.accessioned 2013-11-16T09:37:13Z
dc.date.available 2013-11-16T09:37:13Z
dc.date.issued 2011-03-31 21:16:09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1516
dc.description.abstract Głównym celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie: od czego zależy skuteczność systemu motywacyjnego w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.? Starano się również odpowiedzieć na pytania: jaki jest poziom motywacji w badanym przedsiębiorstwie? Oraz czy aktualny system motywacyjny posiada więcej zalet czy wad? W niniejszej pracy przyjęto następującą hipotezę główną: niewystarczająca skuteczność motywacji kadry menedżerskiej wynika z niskich nakładów finansowych na ten cel. Przyjęto również stwierdzenie będące hipotezą pomocniczą: istotny wpływ na poziom motywacji pracowników mają płacowe środki. W pracy zamierza się potwierdzić wcześniej wymienione hipotezy poprzez odpowiednie badania w przedsiębiorstwie. Techniki badawcze, jakie zostały zastosowane to: wywiad bezpośredni z zastępcą Kierownika działu ds. polityki personalnej, badania ankietowe oraz analiza dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Dla potrzeb pracy przeprowadzono także ankietę wśród kadry menedżerskiej. Dzięki poświęconemu czasowi przez zastępcę kierownika biura udało się otrzymać niezbędne informacje, jednak brak udostępnienia pełnej dokumentacji był pewnym ograniczeniem w redagowaniu pracy. Osiągnięciem było wskazanie błędów, wniosków, spostrzeżeń oraz uwag wynikających z podjętych badań w przedsiębiorstwie. Wymierne korzyści przyniosą usprawnienia wdrożone do systemu motywacyjnego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Motywowanie pracowników jest procesem długofalowym, lecz dzięki skutecznym systematycznym działaniom, system motywacyjny może być coraz lepszy i dążyć do wzorca spotykanego w literaturze przedmiotu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kadra menedżerska pl
dc.subject psychologia pracy pl
dc.subject systemy motywacyjne pl
dc.subject motywacja do pracy pl
dc.subject system motywacyjny przedsiębiorstwa pl
dc.title Diagnoza systemu motywacyjnego na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. pl
dc.title.alternative Diagnosis of the incentive scheme as exemplified by Zakłady Azotowe in Tarnów-Mościce S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-14T14:06:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info