Charakterystyka audytu systemu jakości (wybrane zagadnienia)

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Szyncel, Tomasz
dc.date.accessioned 2013-11-18T09:18:43Z
dc.date.available 2013-11-18T09:18:43Z
dc.date.issued 2010-05-17 14:48:08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1553
dc.description.abstract Celem pracy jest charakterystyka proces audytu wewnętrznego systemu jakości opartego na PN-EN ISO 9001:2000. Przy tworzeniu pracy bazowałem na opracowaniach, stronach internetowych, normie PN-EN ISO 9001:2000 oraz wywiadach z audytorami. Audyty wewnętrzne mają za zadanie sprawdzić czy organizacja działa w sposób, w jaki zostało to określone w dokumentach, procedurach, instrukcjach, rozporządzeniach, procesach itp. Inaczej mówiąc celem audytów jakości jest ocena zgodności i skuteczności systemu jakości. Również wiele z takich wymagań może być zapisanych w polityce jakości. System zarządzania jakością jest coraz częściej wprowadzanym systemem pracy w przedsiębiorstwach, firmach czy też urzędach. Kierownictwo wdrażając system ISO 9001:2000 dba o przyszłość danej jednostki organizacyjnej, a tym samym o przyszłość własnego miejsca pracy. Prezentowana praca przedstawia w sposób elementarny sposoby realizacji audytów w różnych pod względem wielkości firmach. Wykazuje zalety sprawdzianów, trudności, na jakie natrafiają audytorzy, a także sposoby eliminacji powstałych niezgodności. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject audyt wewnętrzny pl
dc.subject polityka jakości pl
dc.subject system zarządzania jakością pl
dc.subject audyt jakości pl
dc.title Charakterystyka audytu systemu jakości (wybrane zagadnienia) pl
dc.title.alternative The characteristics of the quality system audit (chosen issues) pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-16T14:59:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info