Charakterystyka, ocena i prognoza polsko-chińskich stosunków handlowych i gospodarczych z wykorzystaniem grawitacyjnego modelu handlu i metod statystycznej analizy danych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Grzegorzek, Jarosław
dc.date.accessioned 2013-11-18T10:18:36Z
dc.date.available 2013-11-18T10:18:36Z
dc.date.issued 2010-05-23 10:29:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1560
dc.description.abstract Głównym celem pracy i przedmiotem prowadzonych badań jest pogłębiona analiza polsko-chińskich stosunków gospodarczych po 1989r. oraz prognozy ich dalszego rozwoju do 2015r. W zakres celów szczegółowych, które pozwolą na zrealizowanie celu głównego wchodzą m.in.: przedstawienie historii polsko-chińskich stosunków gospodarczych w latach 1989-2008 oraz najważniejszych wydarzeń w tym okresie dla umacniania wzajemnych relacji bilateralnych, wyznaczenie modelowej wielkości wymiany handlowej pomiędzy Polską i Chinami, analiza rzeczywistej wielkości wymiany oraz przygotowanie prognozy handlu do 2015r. nie tylko dla Polski, ale również wszystkich krajów UE, analiza struktury wymiany handlowej w odniesieniu do struktury towarowej wymiany i w końcu porównanie tempa wzrostu wymiany handlowej Polski i Chin do tempa wzrostu wymiany handlowej z Chinami ich głównych partnerów w Europie. Dzięki skonfrontowaniu wielkości wyznaczanych dla handlu Polski z Chinami z wielkościami innych krajów europejskich w badanych obszarach, możliwym będzie poznanie jakie miejsce w Europie zajmuje Polska jeśli chodzi o rozwijanie wzajemnej współpracy gospodarczej z Chinami. Do realizacji przyjętych założeń w części teoretycznej wykorzystano metody badań literaturowych głównych pozycji literatury zwartej z zakresu ekonomii międzynarodowej, analizy rynku i badań marketingowych oraz ekonometrii. Wielkość handlu z Chinami zdecydowanie wymaga interwencji i konieczności zwiększenia wolumenu eksportu polskich towarów do Chin w celu równoważenia negatywnego bilansu obrotów handlowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject handel międzynarodowy pl
dc.subject współpraca gospodarcza pl
dc.subject wymiana handlowa pl
dc.subject Polska pl
dc.subject Chińska Republika Ludowa pl
dc.title Charakterystyka, ocena i prognoza polsko-chińskich stosunków handlowych i gospodarczych z wykorzystaniem grawitacyjnego modelu handlu i metod statystycznej analizy danych pl
dc.title.alternative Evaluating and forecasting Polish-Chinese trade and economic relations with a gravity model of trade and statistical methods of data analysis pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-18T09:04:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info