Analiza porównawcza procesów rekrutacyjnych na przykładzie Amplico Life S.A. i AXA Polska S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Woźniak, Marek
dc.date.accessioned 2013-11-18T14:37:14Z
dc.date.available 2013-11-18T14:37:14Z
dc.date.issued 2010-06-10 17:27:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1578
dc.description.abstract Celem głównym pracy jest porównanie standardów i procesów rekrutacyjnych przedstawicieli ubezpieczeniowo-finansowych, w dwóch wielkich korporacjach finansowych, będących liderami na tym rynku. Autor pracy postara się przybliżyć i porównać dwa systemy rekrutacyjne w firmie o korzeniach amerykańskich Amplico Life S.A. oraz firmy o rodowodzie francuskim AXA Polska S.A. Celami cząstkowymi są: 1. Przedstawienie procesów rekrutacji przedstawicieli będącej elementem składowym ZZL w obu firmach oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie. 2. Charakterystyka obu korporacji, ich misji, celów, strategii. 3. Poddanie analizie wielkości oraz struktury zatrudnienia przedstawicieli w badanych korporacjach. 4. Dokonanie analizy procesów, standardów i procedur rekrutacyjnych przedstawicieli w badanych przedsiębiorstwach. 5. Dokonanie porównania stosowanych reguł i zasad rekrutacyjnych. Obie korporacje rozumieją, że dzięki ludziom, którzy tam pracują oraz klientom, są na pozycjach liderów na rynku finansowym w Polsce i na świecie. Dlatego stawiają szczególny nacisk na to, kogo przyjmują do swojego grona. Podczas opracowywania tematu autor korzystał z literatury przedmiotu w postaci podręczników, artykułów. Natomiast w części empirycznej autor wykorzystał dokumentację udostępnioną przez obie firmy. Natomiast źródłem bezpośrednim były materiały pochodzące z wywiadu przeprowadzonego z menedżerami obu korporacji, jak też z doświadczeń własnych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject selekcja personalna pl
dc.subject towarzystwa ubezpieczeniowe pl
dc.subject analiza porównawcza pl
dc.subject rekrutacja pracowników pl
dc.subject kryteria rekrutacji pracowników pl
dc.title Analiza porównawcza procesów rekrutacyjnych na przykładzie Amplico Life S.A. i AXA Polska S.A. pl
dc.title.alternative Comparative analysis of the recruitment processes Example Amplico Life S.A. and AXA S.A. Poland pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-18T13:31:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info