Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w gminie Dąbrowa Tarnowska w latach 2004 - 2009

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Światłowska, Elżbieta
dc.date.accessioned 2013-11-19T11:45:53Z
dc.date.available 2013-11-19T11:45:53Z
dc.date.issued 2010-06-09 20:06:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1597
dc.description.abstract W pracy została przybliżona problematyka gospodarki finansowej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina. Celem pracy jest charakterystyka gospodarki finansowej prowadzonej w oparciu o budżet gminy Dąbrowa Tarnowska. Praca składa się z trzech rozdziałów, w których przybliżono istotę i charakterystykę samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, jej gospodarkę finansową, z wnikliwą analizą budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska w latach 2004 – 2009. W rozdziale pierwszym, w oparciu o literaturę przedmiotu ukazano istotę samorządu terytorialnego. Rozdział drugi poświęcono w całości budżetowi gminy. Pojęciu, procedurom uchwalania oraz częściom składowym, takim jak dochody i wydatki. Do napisania tego rozdziału wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu oraz akty prawne: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych. W trzecim rozdziale scharakteryzowano organy samorządowe gminy Dąbrowa Tarnowska i ich funkcje. Ostatni rozdział – czwarty to analiza gospodarki finansowej gminy Dąbrowa Tarnowska w latach 2004 – 2009. W tym rozdziale nieocenionym źródłem informacji były strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dąbrowa Tarnowska, oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska za lata 2004 – 2009. Utrzymywanie stabilnego i kontrolowanego poziomu zadłużenia naszej gminy skierowanego na rozwój inwestycji, jest postrzegane przez znawców gospodarki finansowej gmin jako wzorcowe i godne naśladowania. W rankingu Samorządów właśnie umiejętne wykorzystywanie przez gminę Dąbrowa Tarnowska tego instrumentu finansowego oceniono bardzo dobrze. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject organy samorządu terytorialnego pl
dc.title Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w gminie Dąbrowa Tarnowska w latach 2004 - 2009 pl
dc.title.alternative Local government financial management in the municipality of Dabrowa Tarnowska in the years 2004 - 2009 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-19T08:28:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info