Polityka kulturalna samorządu na przykładzie miasta Nowego Sącza

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matyja, Rafał
dc.contributor.author Ptaszek, Agata
dc.date.accessioned 2013-11-20T14:08:15Z
dc.date.available 2013-11-20T14:08:15Z
dc.date.issued 2010-06-22 11:42:37
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1647
dc.description.abstract Głównym powodem skłaniającym do podjęcia w tej pracy rozważań na temat polityki kulturalnej miasta Nowego Sącza jest potrzeba poznania rzeczywistego znaczenia tej sfery dla władz miasta, organizatorów działalności kulturalnej, pracowników instytucji zajmujących się tworzeniem kultury w mieście oraz dla społeczeństwa. Sposobów rozumienia kultury jest wiele. W pracy poddano analizie kulturę w sensie artystycznym oraz jej wsparcie na poziomie samorządu regionalnego i lokalnego w mieście Nowym Sączu. Celem podejmowanych tu rozważań było przedstawienie funkcjonowania kultury w trzech wymiarach. Po pierwsze - z punktu widzenia władzy, która jest organizatorem działalności kulturalnej. Po drugie - z perspektywy pracowników instytucji kultury. I po trzecie - z perspektywy samego społeczeństwa. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza polityki kulturalnej miasta Nowego Sącza wykazała, że wydatki publiczne na kulturę są zbyt niskie, co świadczy o niedocenianiu przez polityków roli kultury, jej znaczenia dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju miasta. Niepokojący jest brak współpracy pomiędzy instytucjami kultury w celu budowania wspólnoty instytucji działających razem i wspierających się wzajemnie. Kolejnym problemem jest brak organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz kultury. Brak zainteresowania kulturą oraz niechęć do podejmowania działań w sektorze kultury wykazują głównie młodzi sądeczanie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kultura pl
dc.subject polityka kulturalna pl
dc.subject finansowanie kultury pl
dc.subject instytucje kulturalne pl
dc.subject miasto pl
dc.title Polityka kulturalna samorządu na przykładzie miasta Nowego Sącza pl
dc.title.alternative Town council cultural policy on the example of Nowy Sacz town pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-20T10:17:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info