Reklama części samochodowych w Internecie na przykładzie Inter Cars S.A. i Fota oraz jej wpływ na decyzje konsumenckie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Hyclak, Henryk
dc.date.accessioned 2013-11-20T14:56:53Z
dc.date.available 2013-11-20T14:56:53Z
dc.date.issued 2010-06-23 14:51:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1650
dc.description.abstract Celem pracy oraz jej części badawczej jest przedstawienie sposobów dotarcia do klienta z wykorzystaniem techniki komputerowej, ze szczególnym uwzględnieniem strategii i reklamy internetowej oraz określenie dostępności części samochodowych w Internecie. Niniejsza praca o charakterze jakościowo – ilościowym, składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do zagadnień komunikacji społecznej. Przedstawiono w nim rozwój i uwarunkowania komunikacji społecznej na przykładzie wybranych modeli. W drugim rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z komunikacją marketingową w Internecie. Natomiast trzeci rozdział poświęcony jest reklamie internetowej. Zawiera opis podstawowych funkcji i celów reklamy internetowej, jej wpływ na podejmowanie decyzji konsumenckich oraz psychologiczne aspekty perswazji stosowanej w reklamie internetowej w kontekście: reklama internetowa - skuteczne narzędzie perswazji. Rozdział czwarty podejmuje zagadnienia metodologiczne oraz zawiera analizę problemu badawczego, a także prezentuje na tej podstawie cele i hipotezy badawcze. Po zebraniu danych przeprowadzona została krótka analiza wyników badań oraz weryfikacja hipotez. Reklama w wyszukiwarkach internetowych, popularnie nazywana pozycjonowaniem stron internetowych lub pozycjonowaniem stron WWW, polega na promowaniu strony, co objawia się poprzez wysoką pozycję w wyszukiwarce. Promowanie się w wyszukiwarkach internetowych jest obecnie najskuteczniejszym sposobem reklamy w Internecie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject komunikowanie marketingowe pl
dc.subject komunikowanie społeczne pl
dc.subject marketing internetowy pl
dc.subject reklama w internecie pl
dc.subject rynek samochodowy pl
dc.title Reklama części samochodowych w Internecie na przykładzie Inter Cars S.A. i Fota oraz jej wpływ na decyzje konsumenckie pl
dc.title.alternative Car parts advertising on the internet at the company's example and its influence on consumer's decisions pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-20T13:53:29Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info