Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Agora S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Kosowska, Anna
dc.date.accessioned 2013-11-20T15:04:49Z
dc.date.available 2013-11-20T15:04:49Z
dc.date.issued 2010-06-24 13:40:39
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1652
dc.description.abstract Analiza finansowa bada przede wszystkim to, co się zdarzyło w przeszłości, jednak nie może się tylko na tym opierać. We współczesnej analizie coraz bardziej uwidaczniany jest jej charakter decyzyjny oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podstawowym celem pracy jest ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Agora S.A. w Warszawie, w oparciu o najważniejsze dokumenty sprawozdawczości finansowej, tj. bilans, rachunek zysków i strat, jak i również rachunek przepływów pieniężnych. Praca zawiera analizę w/w dokumentów oraz wybranych wskaźników finansowych w okresie od 2006 do 2009 roku. Ponadto istotną kwestią było ukazanie jej znaczenia dla podejmowania efektywnych decyzji. Podsumowując należy stwierdzić, że spółka Agora S.A pomimo pojawienia się silnej konkurencji oraz trudnej sytuacji na rynku reklamy i prasy, osiągnęła dobre wyniki finansowe. Wdrożony w połowie badanego okresu plan poprawy efektywności gospodarczej przynosi zamierzone efekty, które będą widoczne jeszcze bardziej w kolejnych latach działalności. Bogate portfolio grupy, jak również postępująca dywersyfikacja działalności powinny przynieść Agorze w niedługim czasie odpowiednie korzyści. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject bilans pl
dc.subject analiza wskaźnikowa pl
dc.subject ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa pl
dc.title Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Agora S.A. pl
dc.title.alternative An analysis of a company's financial condition as exemplified by Agora S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-20T13:53:37Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info