Sposoby i skuteczność motywowania pracowników w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym i małej firmie usługowej na przykładzie firm "WIŚNIOWSKI" i "SIGNA"- podobieństwa i różnice

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Myjak, Renata
dc.date.accessioned 2013-11-21T07:54:51Z
dc.date.available 2013-11-21T07:54:51Z
dc.date.issued 2010-06-24 11:11:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1655
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie różnych sposobów i skuteczności motywowania pracowników w dwóch firmach: dużym, zatrudniającym ponad 600 osób przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym „Wiśniowski” i małej zatrudniającej 10 osób firmie usługowej „Signa” sp. z o.o. W pracy na podstawie badań ankietowych zanalizowano również podobieństwa i różnice, które można zaobserwować w funkcjonowaniu systemu motywacyjnego w obu firmach. Niniejsza praca napisana została w czterech rozdziałach. Rozdział pierwszy przedstawia teorie motywowania. Zawiera wyjaśnienia odnoszące się do takich terminów jak: motywacja, motywowanie oraz zadowolenie z pracy. Rozdział drugi zawiera pojęcia dotyczące systemów motywacyjnych i ich charaktery. Charakterystyka i opis badanych firm, ich produkty i otoczenie rynkowe zostały przedstawione w rozdziale trzecim i czwartym na podstawie analizy materiałów firmowych. W piątym rozdziale opisany został system motywacyjny firmy FPHU „Wiśniowski”. Na podstawie analizy wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników została dokonana także analiza jego efektywności i oceny wśród pracowników. Rozdział szósty zawiera opis systemu motywacyjnego firmy „Signa” sp. z o.o., ocenę jego skuteczności i funkcjonowania na podstawie badań ankietowych, a także porównanie funkcjonujących w obu firmach systemów motywacyjnych ich różnic i podobieństw. System motywacyjny w firmie „Wiśniowski” tworzony jest przez zatrudnionych jedynie do tego celu specjalistów, w firmie „Signa” motywowaniem załogi zajmuje się szef, który jest często nie tylko specjalistą od zarządzania ludźmi ale równocześnie księgowym czy kadrowym. To tylko jego wiedza, doświadczenie i umiejętności są mu pomocne przy motywowaniu pracowników, nie ma bowiem mowy w tak małej firmie, przy polityce niskich kosztów, o zatrudnieniu specjalistów. Firma „Wiśniowski” dysponuje o wiele większym kapitałem finansowym, który może przeznaczać także na system motywacyjny. W firmie „Signa” wszystkie zyski przeznaczane są na podtrzymanie działalności i rozwój firmy, często nie starcza ich na podniesienie motywacji pracowników. Wszystkie te ograniczenia powodują, iż także motywowanie pracowników w firmie „Signa” wymaga zmian. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja do pracy pl
dc.subject systemy motywacyjne pl
dc.subject motywacyjna funkcja płac pl
dc.subject struktura organizacyjna pl
dc.subject zarządzanie finansami przedsiębiorstwa pl
dc.subject kształtowanie wynagrodzeń pl
dc.title Sposoby i skuteczność motywowania pracowników w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym i małej firmie usługowej na przykładzie firm "WIŚNIOWSKI" i "SIGNA"- podobieństwa i różnice pl
dc.title.alternative Methods and effectiveness of motivating employees in a large manufacturing company and small service company using the examples of "WIŚNIOWSKI" and "SIGNA" companies – differences and similarities pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-20T13:53:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info