Ocena finansowych efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaczmarek, Jarosław
dc.contributor.author Stachowiak, Beata
dc.date.accessioned 2013-11-23T10:14:39Z
dc.date.available 2013-11-23T10:14:39Z
dc.date.issued 2010-09-03 12:35:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1703
dc.description.abstract Podstawowym celem niniejszej pracy jest analiza podstawowych zagadnień odnoszących się do problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz wykorzystanie analizy finansowej do oceny zmian sytuacji (stanu i wyników) restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, na podstawie analizy przypadku empirycznego, którym jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Restrukturyzacja jest tu rozumiana jako proces złożony, wieloaspektowy, wywołany zmianami zachodzącymi w otoczeniu i/lub kryzysową sytuacją wewnętrzną przedsiębiorstwa, który wynika z przymusu dokonywania przekształceń w organizacji. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwsze trzy to rozdziały teoretyczne, a dwa następne to rozdziały empiryczne, opracowane na podstawie Raportów Grupy PKP S.A., Raportów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz sprawozdań finansowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Cel pracy został osiągnięty przez szeroką analizę literatury dotyczącej problematyki analizy finansowej i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przeprowadzoną analizę i ocenę efektów procesu restrukturyzacji analizowanego przedsiębiorstwa. Analiza ta sporządzona została w całości na podstawie materiałów i danych liczbowych udostępnionych przez badane przedsiębiorstwo. W przedstawionej pracy analiza zachowań przedsiębiorstwa w badanym okresie wskazuje na niekorzystną sytuację finansową. Nie udało się uzyskać zadawalającej płynności finansowej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., nie doprowadzono do faktycznego oddłużenia Spółki. W wyniku restrukturyzacji struktura organizacyjna została dostosowana dla potrzeb sprawnego działania spółki. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject restrukturyzacja kolei pl
dc.subject analiza finansowa w przedsiębiorstwie pl
dc.subject analiza porównawcza pl
dc.subject restrukturyzacja PKP pl
dc.subject analiza wskaźnikowa pl
dc.subject przekształcenia organizacyjne pl
dc.subject ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa pl
dc.title Ocena finansowych efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pl
dc.title.alternative Evaluation of financial effects of the restructuring of the company as an example of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Polish Railway Lines) pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-22T10:57:18Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info