Zróżnicowanie przestrzenne w głosowaniu na partie postkomunistyczne w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matyja, Rafał
dc.contributor.author Olszowska, Marta
dc.date.accessioned 2013-11-23T11:23:30Z
dc.date.available 2013-11-23T11:23:30Z
dc.date.issued 2010-07-02 20:28:37
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1711
dc.description.abstract Niniejsza praca ma na celu zbadanie terytorialnego rozkładu poparcia dla ugrupowań wywodzących się z dawnych partii komunistycznych i interpretację tych danych. Przedmiotem badań nie są zatem wyniki formacji postkomunistycznych na szczeblu krajowym, ale ich rezultaty na poziomie okręgów, a nawet powiatów (Polska). Pierwszym krokiem było wyodrębnienie jednostek terytorialnych, w których postkomuniści zdobywają wysokie lub niskie rezultaty i stworzenie mapy poparcia dla tych partii. W drugiej fazie podjęłam próbę wyjaśnienia wyników postkomunistów w poszczególnych jednostkach w kontekście uwarunkowań historyczno-kulturowych oraz przy użyciu danych socjoekonomicznych. Przedmiotem badań przeprowadzonych w niniejszej pracy jest poparcie wyborcze dla partii postkomunistycznych w takich państwach jak: Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia i Polska. W analizie pominęłam Bułgarię z racji trudności w dostępie do potrzebnych danych, Jugosławię zaś z powodu odmiennej ścieżki rozwoju. Zrezygnowano również z badania państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii, ponieważ zdecydowano się na analizę jedynie państw środkowoeuropejskich, które choć funkcjonowały w bloku wschodnim, nie były częścią ZSRR. Analiza wyników wyborczych partii postkomunistycznych wykazała, iż poparcie dla tych ugrupowań jest zróżnicowane terytorialnie we wszystkich badanych krajach (najmniej na Węgrzech). Czynnikami, które pozwalają na choć częściowe wyjaśnienie takich a nie innych rezultatów wyborczych w poszczególnych okręgach są przede wszystkim: wyznanie religijne mieszkańców oraz skład etniczny okręgów, w mniejszym stopniu zaś stopa bezrobocia lub poziom wykształcenia. W niektórych okręgach Czech i Węgier zauważyć można ciągłość preferencji partyjnych pomiędzy wyborami przedwojennymi (Czechy) i przeprowadzonymi tuż po wojnie (Węgry) a głosowaniami, które mają miejsce obecnie. Ponadto, np. w Rumunii i Polsce widoczne są granice historyczne – obszarów należących i nie należących do Austro-Węgier (Rumunii) oraz terenów, które znajdowały się pod różnymi zaborami (Polska). pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject partie polityczne pl
dc.subject kraje postkomunistyczne pl
dc.subject wybory parlamentarne pl
dc.subject polityka pl
dc.subject zróżnicowanie regionalne pl
dc.title Zróżnicowanie przestrzenne w głosowaniu na partie postkomunistyczne w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej pl
dc.title.alternative Territorial diversity in voting for post-communist parties in selected countries of East-Central Europe pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-21T11:59:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [331]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info