Promocja jako instrument marketingu-mix (na przykładzie firmy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. filia Nowy Sącz)

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Żukowski, Paweł
dc.contributor.author Świerczek, Ewelina
dc.date.accessioned 2013-11-24T10:25:37Z
dc.date.available 2013-11-24T10:25:37Z
dc.date.issued 2010-07-13 13:26:50
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1714
dc.description.abstract Z uwagi na swą specyfikę sektor ubezpieczeniowy wymaga odrębnego potraktowania. Niematerialność oferowanych usług powoduje, iż należy dokonać nieco innego doboru instrumentów marketingu-mix niż w przypadku sprzedaży produktów konsumpcyjnych. Wobec powyższego wydaje się, że podjęcie analizy w zakresie promocji usług ubezpieczeniowych jako instrumentu marketingu-mix jest w pełni uzasadnione. Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie narzędzi promocji usług ubezpieczeniowych jako instrumentu marketingu-mix. Tak sformułowany cel wymaga omówienia marketingu-mix i jego instrumentów, przedstawienia promocji-mix i jej narzędzi, oraz zanalizowania koncepcji promocji-mix usług ubezpieczeniowych. Powyższe zagadnienie rozważy się w skali mikroekonomicznej na przykładzie firmy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. filia Nowy Sącz. W pracy astosuje się analizę i syntezę jako metody badawcze. Praca składa się z dwóch zasadniczych części - teoretycznej i badawczej (koncepcyjnej). W części teoretycznej (rozdz. 2 i 3) omówi się (z punktu widzenia producenta): produkt, cenę, promocję, dystrybucję i personel oraz (z punktu widzenia klienta): korzyści dla klienta, koszt, wygoda nabycia i komunikacja społeczna jako podstawowe instrumenty marketingu-mix oraz reklamę, promocję sprzedaży, public relations i publicity, sprzedaż osobistą, marketing bezpośredni, merchandising i sponsoring jako narzędzia promocji-mix. W części badawczej (rozdz. 4) zanalizuje się zastosowanie narzędzi promocji usług ubezpieczeniowych jakie stosuje firma Generali T.U. S.A. w celu pozyskiwania nowych klientów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject promocja pl
dc.subject reklama pl
dc.subject merchandising pl
dc.title Promocja jako instrument marketingu-mix (na przykładzie firmy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. filia Nowy Sącz) pl
dc.title.alternative Promotion as instrument of marketing-mix pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-23T12:39:46Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info