Techniki negocjacyjne w działalności menedżera sprzedaży na przykładzie Geovita Centrum Zdrowia i Rekreacji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Padula, Dorota
dc.date.accessioned 2013-11-25T09:14:14Z
dc.date.available 2013-11-25T09:14:14Z
dc.date.issued 2010-07-12 16:14:21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1723
dc.description.abstract Celem pracy jest ukazanie znaczenia technik stosowanych w negocjacjach handlowych. Praca zawiera informacje, zaczerpnięte z wielu dyscyplin naukowych, związanych z tematyką negocjacji. Dostarcza wiedzę, konieczną do właściwego przygotowania się i prowadzenia rozmów. Pierwszym celem badawczym pracy było przeprowadzenie analizy związku między doborem technik negocjacyjnych, a wynikami finansowymi firmy. W weryfikacji tezy mówiącej o wynikach finansowych firmy odzwierciedlających skuteczność prowadzenia negocjacji handlowych, posłużono się udostępnionymi dokumentami z CZiR Geovita, takimi jak: raporty, zapytania ofertowe, kalkulacje, zamówienia, faktury oraz umowy. Rozpatrując uzyskane przychody firmy z 2008 r. i 2009 r., stwierdzić można, że negocjacje handlowe prowadzone przez menedżera CZiR Geovita wpływają na wzrost wyniku finansowego. Drugim celem badawczym była identyfikacja czynników doboru technik negocjacyjnych. W weryfikacji tezy wyrażającej, że dobór technik negocjacyjnych jest efektem stosowanego podejścia sytuacyjnego, posłużono się analizą indywidualnych oczekiwań klientów i reakcji menedżera, jak również analizą technik stosowanych w kolejnych etapach negocjacji. W procesie negocjacji menedżer w CZiR Geovita nastawiony jest na kooperację. Przyjmuje on zasadę wygrana – wygrana i poszukuje wspólnego kierunku działania. Zakłada, że druga strona nie jest wrogiem, ale przyjacielem, wspólnikiem, z którym można i trzeba żyć w harmonii. Dba o interesy firmy, ale nie kosztem innych, lecz z ich uwzględnieniem. Negocjacje menedżera polegają na tym, że dostrzega on różne aspekty prowadzonych rozmów i tak układa ostateczną umowę. Dzięki organizowanym przez firmę cyklicznym szkoleniom są to szkolenia m.in. z negocjacji handlowych, telemarketing, sprzedaż bezpośrednia usług turystycznych, profesjonalna obsługa klienta oraz zarządzanie obiektem hotelowym, menedżer w CZiR Geovita pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności negocjacyjne. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject negocjacje gospodarcze pl
dc.subject negocjacje handlowe pl
dc.subject strategie negocjacyjne pl
dc.subject struktura organizacyjna pl
dc.subject marketing pl
dc.subject obsługa klienta pl
dc.subject usługi hotelowe pl
dc.title Techniki negocjacyjne w działalności menedżera sprzedaży na przykładzie Geovita Centrum Zdrowia i Rekreacji pl
dc.title.alternative The negotiating techniques of the sales menager`s activness on the example of the Geovita Health and Recreation Center pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-22T10:57:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info