Komunikacja wewnętrzna jako źródło motywacji pracowników na przykładzie firmy Fakro

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Stafin, Elżbieta
dc.date.accessioned 2013-11-25T14:39:32Z
dc.date.available 2013-11-25T14:39:32Z
dc.date.issued 2010-07-21 19:33:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1740
dc.description.abstract Głównym celem podjętym w pracy jest zbadanie, czy system komunikacji istniejący w przedsiębiorstwie wybranym do analizy jest skuteczny i sprzyja podnoszeniu poziomu motywacji pracowników do pracy. Celem analizy jest także ocena prowadzonych przez Grupę FAKRO działań z zakresu komunikacji wewnętrznej, a więc przepływu informacji pomiędzy członkami organizacji. Hipotezami badawczymi są: I: „Im większa firma, tym trudniej zorganizować sprawnie działający system komunikacji wewnętrznej”; II: „Właściwie zorganizowany system komunikacji wewnętrznej wpływa bardzo pozytywnie na motywację pracowników do pracy”; III: „Właściwie zorganizowany system komunikacji wpływa na efektywność pracy wszystkich pracowników, a w konsekwencji na wyniki finansowe firmy”. W celu przeprowadzenia badania wykorzystano następujące techniki badawcze: lektura literatury przedmiotu, która pozwoliła na zebranie wiadomości na poruszane w pracy zagadnienia oraz była podstawą do sformułowania części teoretycznej pracy, analiza dokumentów firmy oraz rozmowa z pracownikami działu PR, które pozwoliły sformułować i opisać proces komunikacji wewnętrznej w Grupie Fakro, badanie ankietowe przeprowadzone wśród pracownikami firmy, które były podstawą do sformułowania części praktycznej pracy. Sukces przedsiębiorstwa zależy nie tylko od odpowiedniego podejmowania decyzji przez kadrę menedżerską. W coraz większym stopniu znaczenie ma także zaangażowanie szeregowych pracowników w pracę, ich kwalifikacje, zespołowości pracy i właściwego systemu komunikacji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject komunikacja interpersonalna pl
dc.subject motywacja do pracy pl
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.subject człowiek w przedsiębiorstwie pl
dc.subject komunikowanie w przedsiębiorstwie pl
dc.subject komunikacja wewnętrzna
dc.title Komunikacja wewnętrzna jako źródło motywacji pracowników na przykładzie firmy Fakro pl
dc.title.alternative Internal communication as employees' motivation source in Fakro company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-25T12:10:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info