Systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności na przykładzie Zakładów Mięsnych Wiesław Leśniak w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Leśniak, Marzena
dc.date.accessioned 2013-11-26T08:37:06Z
dc.date.available 2013-11-26T08:37:06Z
dc.date.issued 2010-07-30 09:19:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1746
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, które stanowią wymóg prawny dla branży mięsnej oraz analiza wdrażania systemu HACCP na podstawie Zakładów Mięsnych Wiesław Leśniak w Nowym Sączu. W rozdziale I zdefiniowane zostało pojęcie jakości, jej cechy składowe rozumiane jako stopień zdrowotności, atrakcyjności oraz dyspozycyjności. Przedstawiono w nim również prawodawstwo Unii Europejskiej związane z bezpieczeństwem żywności, a także podstawowe akty prawne w Polsce (przepisy krajowe) regulujące bezpieczeństwo żywności i żywienia. Rozdział II przedstawia systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, ich rozwój, istotę i cele oraz korzyści płynące z ich wprowadzania. W rozdziale III przedstawiono proces wdrażania systemu HACCP na przykładzie Zakładów Mięsnych. Opisano genezę powstania przedsiębiorstwa, rozwój oraz analizę funkcjonującego systemu na podstawie badań procesu technologicznego, dokumentacji systemowej oraz wywiadzie z zespołem wdrażającym oraz członkami załogi. W niniejszej pracy dokonano analizy już istniejącego projektu wdrożeniowego systemu HACCP dla zakładu mięsnego. System HACCP wymaga stałego dostosowania do zmian w procesie technologicznym, rodzaju i jakości surowców, wyposażeniu zakładu w sprzęt i urządzenia. Oznacza to, że przy każdej zmianie technologicznej, produkcyjnej lub wyposażenia w zakładzie należy ponownie przeanalizować zagrożenia, wskazać krytyczne punkty kontroli i ustalić sposób monitoringu. Dobrze działający system HACCP wraz z odpowiednią dokumentacją pozwala na ciągłą, bieżącą ocenę przebiegu procesów technologicznych. System HACCP jest określany jako jedno z najbardziej ekonomicznych i skutecznych narzędzi pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności, zmniejszenie strat produkcyjnych, ilości błędów i braków, ulepszenie funkcjonowania, kontroli i współpracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezpieczeństwo zdrowotne żywności pl
dc.subject jakość produktów żywnościowych pl
dc.subject monitoring produkcji żywności pl
dc.subject Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pl
dc.subject produkcja mięsa pl
dc.title Systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności na przykładzie Zakładów Mięsnych Wiesław Leśniak w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Management systems of health safety of food on the example of Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak in Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-25T13:34:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info