Nowe trendy na rynku usług finansowych i świadomość konsumencka w tym zakresiena podstawie badania empirycznego przeprowadzonego na grupie mieszkańców powiatu nowosądeckiego.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar, Wiktor
dc.contributor.author Poręba, Karolina
dc.date.accessioned 2013-11-26T08:56:53Z
dc.date.available 2013-11-26T08:56:53Z
dc.date.issued 2010-07-27 20:26:58
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1748
dc.description.abstract Celem głównym niniejszej pracy jest ocena, w oparciu o opinie mieszkańców powiatu nowosądeckiego, świadomości zmian jakie zachodzą w sektorze finansowym i ustalenie czy te zmiany ich dotyczą. Praca składa się z czterech części opisujących podaną tematykę. Trzy pierwsze rozdziały stanowią analizę teoretyczną rynku usług finansowych w oparciu o dokonany przegląd literatury. Natomiast ostatni czwarty rozdział pracy przedstawia analizę badań empirycznych przeprowadzonych na grupie mieszkańców powiatu nowosądeckiego. Podsumowując wyniki przeprowadzonych obserwacji ze źródeł wtórnych oraz analiz źródeł pierwotnych można stwierdzić, że wybrane przejawy zmian zachodzących na rynku usług finansowych nie rozwijają się dynamicznie, gdyż ludzie nie są świadomi tych zmian i one ich nie dotyczą. Jednak w bardzo małej grupie osób zarysowała się tendencja wskazująca na zapoczątkowanie pozytywnych zmian, które będą nadal kontynuowane. Sektor usług finansowych zalicza się do najszybciej rozwijających się sektorów w gospodarce. Ożywienie gospodarcze przyczyniło się do rozkwitu miast, co w konsekwencji zaowocowało powstaniem instytucji bankowych. To właśnie właściciele banków odegrali znaczącą role w gospodarce i polityce kraju. Już od samego początku były to nie tylko instytucje dla ludzi zamożnych, ale także dla tych uboższych powstały tak zwane banki pobożnych. Od zarania dziejów banki pośrednią w przepływie środków pieniężnych, oraz wykonują określone czynności. Natomiast system bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych. Najważniejszą funkcję pełni Bank Centralny, który jest bankiem banków. W dzisiejszych czasach biorąc pod uwagę charakter obsługiwanych klientów banki swoją działalnością odpowiadają ich indywidualnym potrzebom. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject usługi finansowe pl
dc.subject system bankowy pl
dc.subject sektor finansowy pl
dc.subject obsługa klienta pl
dc.subject bankassurance pl
dc.subject sekurytyzacja aktywów pl
dc.subject hipoteka pl
dc.subject restrukturyzacja banków pl
dc.title Nowe trendy na rynku usług finansowych i świadomość konsumencka w tym zakresiena podstawie badania empirycznego przeprowadzonego na grupie mieszkańców powiatu nowosądeckiego. pl
dc.title.alternative New trends in the financial markets and their perception from customers' perspective. The survey of people from Nowy Sącz county. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-25T13:34:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info