Wykorzystanie Internetu w promocji turystyki

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Skoczeń, Marzena
dc.date.accessioned 2013-11-26T08:59:14Z
dc.date.available 2013-11-26T08:59:14Z
dc.date.issued 2010-07-13 16:21:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1750
dc.description.abstract Internet nadaje się wręcz idealnie do prowadzenia działalności gospodarczej, wzmacniania jej czy też promocji. Niniejsza praca traktuje o turystyce oraz o tym w jaki sposób promować działania turystyczne właśnie z wykorzystaniem Internetu. Celem pracy jest pokazanie jak można wykorzystać globalną sieć do promocji turystyki oraz w jaki sposób wykorzystywać narzędzia marketingu – mix w odniesieniu do turystyki. Celem badawczym pracy jest sprawdzenie w jaki sposób Internet jest wykorzystywany w promocji turystyki, a także analiza narzędzi i możliwości jakie daje Internet w obrębie tej tematyki. Dla tych celów przeanalizowano sposób wykorzystania Internetu pod kątem działań związanych z promocją turystyki. Sformułowano następujące problemy badawcze: 1. Czy Internet pomaga w promowaniu turystyki? 2. Czy promowanie usług i produktów w Internecie zwiększa ich atrakcyjność? 3. Czy Internet jest dobrym źródłem informacji o produktach i usługach turystycznych? 4. W jakich konkretnie celach jest wykorzystywany Internet w odniesieniu do korzystania z usług i produktów turystycznych? Dla potrzeb pracy zdecydowano się zastosować metodę badawczą jaką jest sondaż diagnostyczny. Stosownie do wybranej metody badawczej posłużono się techniką ankiety, w celu uzyskania materiału empirycznego. Badania ankietowe przeprowadzone zostały w marcu 2010 roku na terenie uczelni WSB – NLU w Nowym Sączu. Analizując wyniki można stwierdzić, iż obecnie Internet nadaje się najlepiej do wyszukiwania informacji na temat usług i produktów turystycznych, jest także najszybszy najtańszy spośród pozostałych mediów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Internet pl
dc.subject turystyka pl
dc.subject rynek turystyczny pl
dc.subject promocja turystyki pl
dc.subject marketing turystyczny pl
dc.title Wykorzystanie Internetu w promocji turystyki pl
dc.title.alternative Use of the Internet In the turism promotion pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-23T12:39:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info