Zarządzanie strategiczne miastem na prawach powiatu na przykładzie Tarnowa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stach, Przemysław
dc.contributor.author Szczęch, Bogdan
dc.date.accessioned 2013-11-26T10:34:55Z
dc.date.available 2013-11-26T10:34:55Z
dc.date.issued 2010-08-01 14:52:08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1762
dc.description.abstract Tarnów, to miasto o bardzo bogatym potencjale zarówno gospodarczym jak i społecznym. Bezkompromisowym atutem jest jego położenie, które po wybudowaniu autostrady z pewnością nabierze jeszcze większego znaczenia. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia temat teorii zarządzania strategicznego. Przedstawiono cztery metody analizy strategicznej, z najbardziej znaną analizą SWOT. Jednak należy wspomnieć, iż dostępność owych metod jest dalece zróżnicowana, a zarazem skomplikowana. Drugi rozdział poświęcony jest ogólnym wiadomościom dotyczącym miasta Tarnowa, warunkom naturalnym, historii, gospodarce, zabytkom i kulturze. Przedstawiono strukturę i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Tarnowa, ze szczególny uwzględnieniem Wydziału Strategii. Przedstawiono również strukturę organizacyjną Tarnowa na tle pozostałych małopolskich miast na prawach powiatu, czyli Nowego Sącza i Krakowa. Ostatni rozdział opisuje przyjętą w 2000 roku przez Radę Miasta Tarnowa strategię rozwoju obejmującą piętnastoletni okres. Integralną częścią strategii jest Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmujący ponad trzydzieści projektów, które powinny być zrealizowane do 2013 roku. Głównym źródłem wiedzy na temat ogólnych zasad zarządzania strategicznego oraz informacji dotyczących miasta Tarnowa były materiały bibliograficzne. Wiadomości dotyczące struktur funkcjonowania poszczególnych urzędów autor pozyskał głównie z zarządzeń oraz uchwał, które znajdują się w BIP-ie. Nieodzownym dokumentem okazał się „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowa na lata 2007 – 2013” jak również „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Tarnowa na lata 2000-2015”. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject analiza strategiczna pl
dc.subject zarządzanie miastem pl
dc.subject miasto na prawach powiatu pl
dc.subject rozwój miasta pl
dc.title Zarządzanie strategiczne miastem na prawach powiatu na przykładzie Tarnowa pl
dc.title.alternative The strategic management of a municipality - the city of Tarnow case study pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-11-26T08:45:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info