Pozapłacowe środki motywacji pracowników na przykładzie Firmy Handlowo-Produkcyjnej "Parkur"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Kuruc, Renata
dc.date.accessioned 2013-11-27T09:42:29Z
dc.date.available 2013-11-27T09:42:29Z
dc.date.issued 2010-08-30 18:24:11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1777
dc.description.abstract Celem pracy jest zarówno analiza znaczenia procesu motywowania pracowników w zarządzaniu firmą, jak i analiza teoretyczna dotycząca stosowanych systemów motywowania w przedsiębiorstwach. Ważnym aspektem pracy jest prezentacja wyników badań nad znaczeniem pozapłacowych systemów motywowania oraz czynników kształtujących zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy na przykładzie firmy „Parkur”. W wyniku przeprowadzonych przeze mnie badań i analizie uzyskanych wyników mogę stwierdzić, że postawione hipotezy dla potrzeb niniejszej pracy potwierdziły się. Staż pracy, wiek wpływa na poziom zadowolenia z pracy oraz na satysfakcję z systemu motywacji. Osoby z dłuższą historią pracy w „Parkur” oraz te, które zarabiają najwięcej czują satysfakcję z wykonywanej pracy. Respondenci ci, mają zamiar dłużej niż pozostali ankietowani pozostać w opisywanej Firmie. Wykształcenie również ma wpływ na poziom zadowolenia z wykonywanej pracy. Osoby, które mają wyższe wykształcenie zarabiają więcej niż te posiadające niskie wykształcenie, są bardziej pewne siebie i ich samooceny są wyższe odnośnie skuteczności i efektywności wykonywanej pracy. Ponad 38% ankietowanych znajduje się w wieku do 34 roku życia. Większość respondentów w przyszłości ma zamiar zmienić wykonywany zawód. Osoby badane, które mają więcej niż 38 lat niechętnie widzą zmiany w swoim życiu zawodowym, podoba im się praca w przedsiębiorstwie i zamierzają pracować jak najdłużej. Także wiek ma wpływ na poziom zadowolenia z pracy, osoby starsze wykazują większą niechęć do pracy, posiadają już mniej motywacji do wykonywania czynności zawodowych, osoby młodsze natomiast chętniej angażują się w powierzone im obowiązki. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacje pozapłacowe pl
dc.subject systemy motywacyjne pl
dc.subject style kierowania pl
dc.subject zadowolenie z pracy pl
dc.subject zarządzanie przez motywację pl
dc.title Pozapłacowe środki motywacji pracowników na przykładzie Firmy Handlowo-Produkcyjnej "Parkur" pl
dc.title.alternative Non salary motivation systems based on "Parkur" Company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-26T10:58:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info