Nośniki przekazu w komunikacji z grupą docelową na przykładzie Interia.pl

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlipała, Paweł
dc.contributor.author Dudkiewicz, Paulina
dc.date.accessioned 2013-12-02T12:43:39Z
dc.date.available 2013-12-02T12:43:39Z
dc.date.issued 2008-07-15 12:19:11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1906
dc.description.abstract Praca poświęcona jest problematyce doboru nośników komunikacji do grupy docelowej. Głównym celem pracy było zgromadzenie wiedzy o metodach dobierania nośników do grupy docelowej zapewniających maksymalną efektywność reklamy. Celem aplikacyjnym było poznanie tego procesu w praktyce, w kampanii wizerunkowej portalu internetowego Interia.pl. W celu bliższego poznania problematyki pracy wykorzystano literaturę zwartą i czasopiśmienniczą z zakresu marketingu i zarządzania. Wykorzystano również źródła internetowe. Część empiryczna stanowiąca opis przypadku została oparta na źródłach wtórnych i pierwotnych. Do drugiej grupy należą obserwacje i doświadczenie zdobyte w firmie w trakcie praktyki. Podkreślenia wymaga fakt, że w trakcie praktyki, planowano analizowaną w pracy kampanię wizerunkową. W celu dokładnego opisania problemu oraz dokonania pełnej analizy kampanii wykorzystano wywiady z mediamenadżerem oraz mediaplanerami pracującymi w Dziale Marketingu & PR w Interii odpowiedzialnymi za planowanie i realizację kampanii wizerunkowej Interii. Praca przybliża sposób doboru mediów w kampanii wizerunkowej Interii. Wykazano, że Interia komunikując się z grupa docelową, stara się sprawiać wrażenie portalu obecnego wszędzie, dlatego używa wielu rodzajów nośników. O wysokim poziomie planowania mediów w portalu świadczy sposób wyznaczania budżetu przeznaczonego na kampanie. Za kryterium przyjęto cele kampanii i koszt ich realizacji a nie sztucznie wyznaczony procent sprzedaży powierzchni reklamowej lub procent zysku. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject komunikowanie marketingowe pl
dc.subject komunikowanie społeczne pl
dc.subject efektywne komunikowanie pl
dc.subject komunikowanie w internecie pl
dc.subject portale internetowe pl
dc.title Nośniki przekazu w komunikacji z grupą docelową na przykładzie Interia.pl pl
dc.title.alternative Medium selection for effective communication with target group on the example of Interia.pl pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-02T10:19:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info