Charakterystyka grup nacisku w związku z planowaną, nową ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jarosiński, Marek
dc.contributor.author Sekuła, Marek
dc.date.accessioned 2013-12-04T08:53:03Z
dc.date.available 2013-12-04T08:53:03Z
dc.date.issued 2013-10-04 10:53:03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1957
dc.description.abstract Historia powstania ogrodów działkowych sięga 1856 roku kiedy to w Lipsku na terenie dzisiejszych Niemiec powstało Pierwsze Towarzystwo Ogrodów Działkowych. W Polsce ogrody działkowe od samego początku powstania II Rzeczypospolitej, a później w czasach PRL-u cieszyły się dużym zainteresowaniem. Obecnie największą i jedyną organizacją działkowców jest Polski Związek Działkowców, który zrzesza prawie 1 milion 250 tysięcy działkowców. Jednym z największych sukcesów Polskiego Związku Działkowców stała się Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uchwalona 8 lipca 2005 roku, która znacznie wzmocniła jego pozycję. Jednak na skutek niedawnego zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny 24 przepisów tej Ustawy, wywiązała się publiczna debata na temat dalszej przyszłości ogrodów działkowych jak i samego Związku. W tym samym czasie uaktywniły się różne grupy nacisku zainteresowane przejęciem lub obroną gruntów, które zajmują ogrody działkowe wyceniane na około 1 bilion złotych (dla porównania wartość księgowa wszystkich lasów państwowych w Polsce wynosi 225,8 miliardów złotych). Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że 13% Rodzinnych Ogrodów Działkowych położona jest w bardzo cennych lokalizacjach w największych metropoliach - Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Praca obejmuje próbę analizy, zdefiniowania i prezentacji wszystkich grup interesów związanych z dalszymi losami ogrodów działkowych poprzez przedstawienie przykładów konfliktów grup interesów związanych z dotychczasowymi próbami przejmowania ogrodów działkowych, a także założeń różnych projektów nowej ustawy o ogrodach działkowych. pl
dc.description.abstract The origin of first allotment gardens goes back to year 1856 when in Lipsk, Germany, the first National Allotment Garden Federation was established. In Poland allotment gardens have been of great interest to citizens from the very beginning of their creation. They had a good reputation both in the newly formed the Second Polish Republic and then in the PRL era. At present the biggest and the only organization which embraces allotment gardeners is the Polish Allotment Garden Federation open to about 1 million 250 thousand gardeners. One of its greatest success was the passage of the Allotment Gardens Act of July 8, 2005 which enhanced the position of this Federation. However, the situation changed when the Constitutional Tribunal ruled 24 provisions of law on allotment gardening unconstitutional. This gave rise to a wide-ranging public debate on the future functioning of allotment gardens and of the Polish Allotment Garden Federation itself. Simultaneously, many pressure groups have become active, some of which are interested in taking over or defending lands occupied by allotment gardeners. These lands are priced at about 1 trillion zlotys, as compared to the book value of all national Polish forests which amounts to 225,8 billion zlotys. It is quite significant, however, that 13% of the Family Allotment Gardens occupy very precious locations in the biggest Polish cities, i.e. Warsaw, Lodz, Cracow, Wroclaw and Poznan. The author of the study endeavours to analyze, define and present all pressure groups concerned about the issue of allotment gardening in Poland. He exemplifies conflicts of interests of different pressure groups and their active involvement in numerous attempts of taking over allotment gardens. The study includes a short description of legislation guidelines of various draft acts on allotment gardening in order to present a bigger picture of the turmoil. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject grupy interesów pl
dc.subject lobbing pl
dc.subject działkowcy pl
dc.subject Ogrody Działkowe w Polsce pl
dc.subject Polski Związek Działkowców pl
dc.subject pressure groups pl
dc.subject lobbing pl
dc.subject allotment gardeners pl
dc.subject Allotment Gardens in Poland pl
dc.subject Polish Allotment Garden Federation pl
dc.title Charakterystyka grup nacisku w związku z planowaną, nową ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych pl
dc.title.alternative Pressure groups and their characteristics in respect of the new “planned Community Act” regulating the functioning of allotment gardens pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-03T15:18:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info