Losy mniejszości łemkowskiej na obszarze Beskidu Niskiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skrzyński, Tomasz
dc.contributor.author Chrzanowska, Anna
dc.date.accessioned 2013-12-04T10:48:54Z
dc.date.available 2013-12-04T10:48:54Z
dc.date.issued 2013-09-30 10:19:51
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1976
dc.description.abstract Będąca tematem pracy społeczność łemkowska stanowi niewielki procent ogólnej liczby ludności Polski. Pomimo, że Łemkowszczyzna od połowy XIX wieku budziła zainteresowanie u wielu badaczy, to literatura naukowa dotycząca tego regionu oraz jego mieszkańców nie jest zbyt obszerna. Badania tematyki łemkowskiej prowadziła Sekcja Łemkowska Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego pod przewodnictwem profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jerzego Smoleńskiego. Pod kierownictwem Sekcji pracowali Krystyna Pieradzka oraz prof. Roman Reinfuss, z których dorobku naukowego korzystano w niniejszym opracowaniu. Pracę podzielono na trzy rozdziały. W pierwszym przybliżono pojęcie mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej. Omówiono polskie, jak i europejskie akty prawne regulujące kwestie mniejszości narodowych i etnicznych. Przedstawiono elementy wpływające na kształtowanie się świadomości narodowej Łemków. W drugim rozdziale opisano Beskid Niski jako obszar, na terenie którego osiedliła się ludność nazwana z czasem Łemkami. Zaprezentowałam początki osadnictwa w tym regionie. Szczególne miejsce w tym rozdziale zajmują wydarzenia I i II wojny światowej oraz ich wpływ na życie społeczności łemkowskiej. Omówiono też tragiczny okres dla Łemków, jakim były powojenne przymusowe wysiedlenia i późniejsze trudne powroty budzące jeszcze do dziś wiele emocji. Problematyce związanej z dziedzictwem kulturowym Łemków poświęcono trzeci rozdział. W końcowej części pracy przedstawiono przykłady podejmowania przez Łemków działalności mającej na celu podkreślenie ich odrębności na tle współczesnego społeczeństwa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject mniejszości narodowe pl
dc.subject grupy etniczne pl
dc.subject dziedzictwo kulturowe pl
dc.subject Łemkowie pl
dc.title Losy mniejszości łemkowskiej na obszarze Beskidu Niskiego pl
dc.title.alternative The history of the Lemko minority in the area of Lower Beskids pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-04T10:19:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info