Partnerstwo publiczno - prywatne jako model finansowania inwestycji publicznych.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Małysa, Anna
dc.date.accessioned 2013-12-06T07:47:03Z
dc.date.available 2013-12-06T07:47:03Z
dc.date.issued 2013-09-18 13:19:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2045
dc.description.abstract Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP) jest formą długofalowej współpracy w celu świadczenia usług lub realizacji projektu pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym. Przyjmuje się, że celem takiej współpracy jest uzyskiwanie obopólnych korzyści ukierunkowanych na realizację celów zarówno komercyjnych jak i społecznych danego przedsięwzięcia. Celem pracy jest przedstawienie wymiernych korzyści z wdrożenia PPP w zakresie infrastruktury w krajach europejskich. Struktura pracy dostosowana została do tak sformułowanego celu. Praca obejmuje: wstęp, trzy rozdziały i zakończenie. Pierwszy rozdział charakteryzuje pojęcie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, rozwój oraz korzyści wynikające z jego wdrażania. W rozdziale tym dokonano również porównania PPP i związanych z nim regulacji prawnych. Drugi rozdział analizuje możliwe do wykorzystania przy projektowaniu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego struktury kierowniczo – zarządcze. Przedstawia również formy PPP w sektorach użyteczności publicznej. Ostatni – trzeci – rozdział pracy ma charakter empiryczny i przedstawia etapy przedsięwzięcia, na podstawie studium przypadku: budowy i eksploatacji odcinka płatnej autostrady M18 w Irlandii. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) pl
dc.subject regulacje prawne pl
dc.subject planowanie projektu pl
dc.subject zarządzanie projektem pl
dc.title Partnerstwo publiczno - prywatne jako model finansowania inwestycji publicznych. pl
dc.title.alternative Public-private partnership as a model of public investment financing. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-04T15:27:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info