Zastosowanie metody Employer Branding-u w Polskiej firmie na przykładzie firmy NEWAG S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Zieleń, Łukasz
dc.date.accessioned 2013-12-06T08:08:21Z
dc.date.available 2013-12-06T08:08:21Z
dc.date.issued 2013-09-10 11:19:22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2052
dc.description.abstract Głównym celem mojej pracy magisterskiej jest ustalenie, czy zasady Employer Brandingu są stosowane w firmie Newag S.A. Za narzędzie służące do zebrania potrzebnych mi do tego celu informacji posłużyła ankieta. Przebadanych zostało 74 pracowników przedsiębiorstwa Newag S.A. Badania zostały przeprowadzone w siedzibie firmy, czyli w Nowym Sączu. Badana grupa to specjaliści, wybrani losowo z kilku różnych działów spośród dwustu dwudziestu osób zatrudnionych na tym stanowisku. Firma stosuje niektóre narzędzia z palety Employer Brandingu w celu przyciągnięcia uwagi potencjalnych kandydatów. Niestety brak jest spójnych rozwiązań w celu dokładnego i systematycznego docierania do grupy docelowej, co niestety nie jest dobrym rozwiązaniem. Niektórzy pracownicy czują się niesprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę. Pracownicy czują się związani z firmą, ale nie wynika to z prowadzonych działań lecz z innych czynników. W firmie panuje zła komunikacja wewnętrzna co w połączeniu z powyższymi wnioskami nie wpłynie na lepszą pracę i wydajność pracowników wręcz przysłuży się do popełniania błędów i zwiększenia kosztów. Jednak jak wynika z przeprowadzonych badań pracownicy ufają swoim przełożonym, wiążą swoją przyszłość z firmą i czują, że dzięki tej pracy mogą się rozwijać. pl
dc.description.abstract The main aim of my thesis is to determine whether the rules are applied Employer Branding at Newag S.A. As a tool for me to gather the necessary information to do the survey was used. Tested were 74 employees of the company Newag S.A. The study was conducted in the office, in Nowy Sącz. The study group consists of specialists, chosen randomly from different departments of the two hundred and twenty people working in this capacity. The company uses some of the tools from a palette of Employer Branding in order to attract the attention of potential candidates. Unfortunately, there is no consistent solution to accurately and systematically reaching out to the target audience, which unfortunately is not a good option. Some employees feel unfairly compensated for their work. Employees feel connected with the company, but does not result from the activities carried out but the other factors. In the company there is a bad internal communication which, in combination with the above proposals will not affect a better job and employee productivity even serve to make mistakes and increase costs. However, as is clear from the research employees trust their supervisor, their future with the company and feel that through this work can develop. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject employer branding pl
dc.subject Newag S.A. pl
dc.subject budowanie wizerunku pl
dc.subject pracownicy pl
dc.subject image building pl
dc.subject employees pl
dc.title Zastosowanie metody Employer Branding-u w Polskiej firmie na przykładzie firmy NEWAG S.A. pl
dc.title.alternative Application of Employer Branding in the Polish company as an example of NEWAG S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-05T14:49:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info